Emtele Oy jatkaa kriittisen infrastruktuurin palvelua uudella pitkäaikaisella jatkosopimuksella Helen Sähköverkko Oy:n kanssa

Emtele Oy ja Helen Sähköverkko Oy ovat solmineet ensimmäisen muuntamoautomaatioon liittyvän pitkäaikaisen elinkaaripalvelusopimuksen ”avaimet käteen” –periaatteella 2014. Nyt 2020 tehty jatkosopimus kattaa kaukokäyttö- ja mittaustoiminnallisuuden toimittamisen 15 vuoden valvonnalla ja ylläpidolla 150:lle muuntamolle. Toiminnallisuus sisältää muuntamokohteiden erotinohjaukset, tilatietojen, mittausten ja hälytysten välittämisen eri järjestelmiin sekä tarvittavat mittarit, anturit ja tietoliikenteen. Aiempaa konseptia on täydennetty Emtelen kehittämällä ja patentoimalla maa- ja oikosulkuindikointiratkaisulla (VIKE pat.).

Helen Sähköverkko Oy parantaa yhdessä Emtelen kanssa edelleen jo nyt huipputasolla olevaa sähkönjakelun keskeytymättömyyttä. Helen Sähköverkko on edelläkävijä ja pioneeri muuntamoautomaatiossa, jonka merkitys jakeluverkon hallinnassa kasvaa, kun halutaan oleellisesti lyhentää sähkökatkoja ja parantaa kustannustehokkuutta. Helen Sähköverkko onkin jo saavuttanut merkittäviltä osin Emtelen toimittamaan muuntamoautomaatioon perustuen johtavan aseman maailman sähköverkkojen käytettävyydessä. Muuntamoautomaatio yhdessä maasulkuvirran kompensoinnin kanssa ovat mahdollistaneet 50 % vähennyksen jakelun keskeytyksiin. Helen Sähköverkon sähkönjakelun keskeytysten keskimääräinen kesto minuuteissa asiakasta kohti on ollut keskimäärin vain 3 min, viime vuonna vain 1,5 min. Samaan aikaan on saavutettu EU:n pääkaupunkeihin verrattuna alhaisimmat asiakastariffit.

”Emtelen valintaan toimittajaksi vaikuttivat Emtelen kyky toimittaa tarjouskilpailussa vaadittu pitkäaikainen kokonaispalvelu sekä palvelun elinkaarikustannukset. Kansainvälisestikin arvioiden Emtelen innovatiivinen ja edistyksellinen kokonaispalvelumalli sopivat hyvin Helen Sähköverkon strategiaan. Haluamme hankkia kumppaneiltamme toimivia kokonaisuuksia sen sijaan, että hankkisimme yksittäisiä laitteita ja tietojärjestelmiä. Tavoitteenamme on pienentää riskejä, jotka syntyisivät monien toimittajien teknologioiden yhteensovittamisessa”, toteaa Helen Sähköverkon toimitusjohtaja Markus Lehtonen. ”Tavoitteenamme on olla toimialan suunnannäyttäjä.”

Helen Sähköverkko Oy

Helen Sähköverkko Oy toimii jakeluverkon haltijana Helsingissä. Yhtiö on Helsingin kaupungin omistaman Helenin (entinen Helsingin Energia) tytäryhtiö. Helen Sähköverkon tehtävänä on hoitaa sähköverkkotoimintaa sekä tuottaa sähkön siirto- ja jakelupalveluja toimialueellaan. Asiakkaita Helen Sähköverkolla on noin 400 000. Vuosittainen sähkönkulutus toimialueella on noin 4 600 GWh. Yhtiössä työskentelee noin 100 henkeä.

Emtele

Emtele on innovatiivisiin teollisen Internetin palveluihin keskittyvä yritys. Emtelen tietoliikenneratkaisuilla voidaan monitoroida koneita, laitteita ja kriittisen infrastruktuurin kohteita. Yhdessä partneriekosysteemin ja johtavien energia-alan asiakkaiden kanssa Emtele on toimittanut ensimmäisenä palveluna FieldCom-konseptin, joka mahdollistaa älykkään sähköverkon kaukokäytön. Nyt Emtele kehittää teollisen internetin analyysipalveluja. Teollista internettiä hyödyntäen on mahdollista saavuttaa täysin häiriötön toiminnallisuus ja samalla huippuunsa kehitetty tuottavuus.

Emtele on yksityisomisteinen osakeyhtiö. Emtele on kansainvälistymässä ja on avannut uusia markkinoita Euroopan eri maissa yhteistyössä globaalien ja paikallisten yritysten kanssa. Emtelen kehittämä vikaindikointi kasvattaa myyntiä nopeasti IVY maissa ja Intiassa. Lisäinformaatiota: www.emtele.com.

Lisätietoja:
Joni Ekholm, Emtele Oy
puhelin +358 40 508 7308, sähköposti Joni.Ekholm@emtele.com

Mika Loukkalahti, Helen Sähköverkko Oy
puhelin +358 50 559 2940, sähköposti mika.loukkalahti@helen.fi

 

Tiedote – Emtele Oy vahvistaa hallitustaan

Kriittisen infrastruktuurin tuottavuutta ja toiminnan häiriöttömyyttä parantavia automaatio- ja IIoT- palveluja toimittava Emtele on kutsunut hallituksen jäseneksi Wärtsilän energialiiketoiminnan strategian ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Matti Rautkiven. Nimitys astuu voimaan heti.

Matti Rautkivi vastaa Wärtsilän energialiiketoiminnan (mrd. EUR 2,5) strategian kehityksestä keskittyen liiketoiminnan kasvuun ja kannattavuuteen liittyviin innovaatioihin. Hän johtaa 40 huippuammattilaisen globaalia tiimiä, jonka visiona on kohti 100% uusiutuvan energian tulevaisuutta. Hän on menestyksellisesti kehittänyt globaalia markkinointia.

“Toivotamme Matti Rautkiven lämpimästi tervetulleeksi Emtelen hallitukseen. Hänellä on ainutlaatuinen näkemys energiatoimialan kehitystarpeista ja laaja johtamisnäkemys Emtelelle tärkeiltä osa-alueilta, kuten globaalin myynnin kehittämisestä teknologia- ja palvelualoilla. Matti Rautkivi tulee merkittävästi vahvistamaan Emtelen kykyä tuottaa kriittisen infrastruktuurin asiakkaillemme lisäarvoa. Hän vahvistaa myös osaamistamme partneriekosysteemin globaalissa toiminnassa. Olen todella innostunut hänen energia-alan globaalista verkostostaan ja markkinointiosaamisestaan,” sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Martikainen.

 

Matti Rautkivi toteaa puolestaan seuraavaa: ”Hienoa päästä tukemaan Emtelen toimintaa hallituksen jäsenenä. Emtelellä on vahvaa osaamista ja erittäin mielenkiintoinen tuote- ja palveluportfolio, jolla todella hienot mahdollisuudet luoda lisäarvoa asiakkaille. Odotan innolla, että Emtele pääsee viemään tätä lisäarvoa asiakkaille globaalisti. ”

 

 

Emtelen hallituksen jäsenet: Hannu Martikainen (puheenjohtaja), Markus Nummi, Jaakko Martikainen ja Matti Rautkivi

Puistomuuntamoista älykkäitä automaation avulla – Emtele ja Maviko aloittavat yhteistyön

Emtele ja Maviko ovat sopineet yhteistyöstä älykkäiden puistomuuntamoiden ja sähkönjakeluratkaisujen kentällä. Yhteistyössä Emtele ja Maviko kehittävät uuden digitaalisen puistomuuntamoiden automaatioratkaisun, joka palvelee molempien yritysten asiakkaita näiden sähköverkkoinfrastruktuurin seurannassa ja toimitusvarmuudessa.

Yhteistyön myötä Emtele ja Maviko pystyvät yhdessä palvelemaan sähköverkkoyhtiöitä paremmin sähkönjakeluvarmuuden lisäämisessä. Asiakkaille tämä tarkoittaa yhä laadukkaampaa ja keskeytyksetöntä sähkönjakelua kevyellä investoinnilla toiminnan kehittämistä tukevaan palveluun.

 

Emtele on palvellut suomalaista energiakenttää yli 10 vuotta hyvällä menestyksellä ja erinomaisella asiakastyytyväisyydellä. Emtele tarjoaa toimintavarmoja tietoliikenneratkaisuja sähkönjakeluverkkojen hallintaan. Emtele takaa palvelun laadun ja jatkuvan toimivuuden SLA-pohjaisilla pitkäaikaisilla sopimuksilla, jossa asiakas saa viimeaikaisimmista teknologioista käyttöönsä avaimet käteen -ratkaisun.

Maviko Oy on valtakunnallisesti toimiva innovatiivinen sähkönjakelun palveluyritys. Mavikolla on laaja-alainen osaaminen energiainfran ydintoiminnoissa. Maviko panostaa toiminnassaan kokonaisvaltaiseen asiakaslähtöiseen palveluun, jossa asiakkaan toiveita kuunnellaan aidosti. Maviko hyödyntää tuotteissaan markkinoiden parhaita ratkaisuja. Tuotevalikoima koostuu laadukkaista ja testatuista komponenteista.

Kauppalehti 20.2.2020: Suomalainen Emtele sai merkittävän sopimuksen Intiasta ja on valmis myymään lisää

Kauppalehti uutisoi Emtelen Intian-hankkeesta torstaina 20. helmikuuta 2020. Uutisartikkeli kertoo Emtelen saamasta merkittävästä sopimuksesta intialaisen Tata Power -verkkoyhtiön kanssa.

Intiassa on aloitettu valtiollinen sähköverkon kehityshanke, jonka myötä aikomuksena asentaa yli 300 miljoonaa älymittaria paikalliseen sähkönjakeluverkkoinfrastruktuuriin vuosien 2020-2023 aikana. Tavoitteena hankkeessa on eritoten parantaa sähköverkkojen toimivuutta ja toimitusvarmuutta. Emtelen yli 15 vuoden yhteistyökokemusta maailman toimitusvarmimpien sähköverkkoyhtiöiden kanssa arvostetaan paljon ulkomailla.

Sähköverkkojen investoinnit ovat useiden miljoonien eurojen hintaluokassaan paitsi merkittäviä, myös kriittisiä investointeja. Investoinneista saavutettavaa hyötyä voidaan merkittävästi parantaa tehostamalla sähköverkon toiminnan ja komponenttien seurantaa. Emtelen palvelumallilla tarjoama avaimet käteen -ratkaisu on saavuttanut suurta kiinnostusta Intian metropolialueiden sähköverkkoyhtiöiden keskuudessa, ja ensimmäiset toimitukset Intiaan on jo aloitettu.

Linkin Kauppalehden uutiseen löydät tästä.

 

Emtelen tarjoama markkinoiden parhaista teknologioista koottu sähköverkon datanhallintajärjestelmä auttaa ottamaan hyödyn irti kerätystä datasta ja parantaa sähköverkon hallintaan, ohjaukseen sekä kehittämiseen liittyvää päätöksentekoa. Useista teknologioista koottu avaimet käteen -ratkaisu takaa korkean käytettävyyden Emtelen vastatessa palvelun jatkuvasta toimivuudesta. Asiakas saa ratkaisun käyttöönsä ilman suurta kertainvestointia laskutuksen perustuessa kuukausipohjaiseen malliin ja palvelun käyttöön. Emtelen kautta asiakas saa toimialan parhaat ratkaisut käyttöönsä yhden palveluntarjoajan kautta, yhdellä sopimuksella ja yhdellä hinnalla! 

Lisätietoja:

 

Hannu Martikainen, toimitusjohtaja
Emtele Oy

hannu.martikainen@emtele.com
+358 40 062 2077

Emtelen vuosi vaihtui mahtavasti – 2020 alkaa Helsingin Sanomien välistä!

Uusi vuosi on pyörähtänyt käyntiin vauhdikkaasti Emtelellä. Toimistolla ollaan jo täydessä vauhdissa, ja joulun konvehtirasiat ovat jo historian havinaa!

Emtelen vuosi 2020 tulee pitämään sisällään mielenkiintoisia hankkeita sekä kotimaassa että kansainvälisellä kentällä. Mielenkiinto tuottavuutta, toimintavarmuutta ja toimivuutta parantavia ratkaisujamme kohtaan on kasvava – paitsi koti-Suomessa myös yli 7000 kilometrin päässä Japanissa.

Tiistaina 7.1. julkaistussa Helsingin Sanomien Terveysteknologia-mainosliitteessä kerrotaan Emtelen eHealth-ratkaisusta, joka vastaa niin Japanissa kuin Suomessakin ajankohtaiseen terveydenhuollon resurssipulaan. eHealth mahdollistaa potilaan hoito-ohjelman digitalisoinnin, eli potilaan hoitamisen ja tilan seuraamisen etänä älylaitteiden sekä ohjelmistojen avulla. eHealth on aiemmin ollut käytössä paitsi Suomessa myös Euroopassa: ratkaisua käyttäneet sairaalat ja hoitokodit ovat saavuttaneet merkittäviä kustannussäästöjä tinkimättä palvelun laadusta, kun hoitajien aikaa vapautuu rutiinitehtäviltä, dokumentoinnilta ja tietojen tarkistamiselta käytännön hoitotyöhön.

Vuoden aikana tulemme kertomaan lisää yhteistyöyrityksestämme Japanin huippusairaaloiden joukkoon lukeutuvan Kamedan kanssa. Terveysteknologian ja Japanin ohella mielenkiintoisia uutisia on vuoden aikana luvassa myös energiakentältä mm. Intiasta. Kannattaa pysyä kartalla – seuraathan meitä jatkossakin esimerkiksi LinkedInin kautta!

 

Linkki Newspool-uutiskanavan sivuille Terveysteknologian julkaisuun Emtelestä: https://newspool.fi/etahoitoratkaisusta-vientituote-japaniin/