Emtele Oy vahvistaa hallitustaan

Sähköverkkojen ja muun kriittisen infrastruktuurin tuottavuutta ja toiminnan häiriöttömyyttä parantavia automaatio- ja IoT- palveluja toimittava Emtele on kutsunut hallituksen jäseneksi Harry Järnin.

”Harry Järn vahvistaa Emtelen strategista kasvua vahvalla kansainvälisen liiketoiminnan ja erityisesti myynnin osaamisellaan ja kokemuksellaan. Hänellä on ainutlaatuinen kokemus ja osaaminen globaalin myynnin kehittämisessä teknologia- ja palvelualoilla.

Emtelen referenssit sähköverkkojen digitalisaatioon liittyvissä kokonaispalveluissa ovat osaltaan auttaneet Emtelen Smart Grid asiakkaita saavuttamaan maailman huipputason sähkön jakelun häiriöttömyydessä ja tuottavuudessa. Nämä referenssit toimivat vakuutena Emtelen palveluiden ja ratkaisujen ylivoimaisuudesta ja toimivuudesta Suomessa ja kansainvälisesti. Toivotamme Harry Järnin lämpimästi tervetulleeksi Emtelen hallitukseen,” sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Laine.

Harri Järn toteaa seuraavaa: ”Emtelellä on uniikki asema voimakkaasti kasvavilla ja kehittyvillä sähköverkkojen digitalisoituvilla palvelumarkkinoilla. Olen todella innoissani tästä mahdollisuudesta lähteä rakentamaan yhdessä muun tiimin kanssa yhtiölle vahvaa kasvua ja asemaa markkinoilla, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. ”

 

Emtelen hallituksen jäsenet: Petri Laine (puheenjohtaja), Hannu Martikainen, Jaakko Martikainen ja Markus Nummi

Emtele Oy jatkaa kriittisen infrastruktuurin palvelua uudella sopimuksella Helen Oy:n kanssa

Emtele Oy ja Helen Oy ovat solmineet kentän tietoliikenteen ICT-palvelusopimuksen koskien konsernin eri liiketoimintojen mittaus- ja ohjausyhteyksiä.

Helenin liiketoiminta koostuu sähkön, kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannosta, jakelusta ja myynnistä sekä uuden energia-aikakauden palveluiden kehittämisestä ja myynnistä. Liiketoiminnan mahdollistajana Helenillä on prosessi- ja automaatiojärjestelmiä, joiden avulla valvotaan ja ohjataan tuotantoa sekä jakelua. Helenillä on tarve toteuttaa ohjaus- ja valvontayhteydet tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Emtele toimittaa uudella sopimuksella Helenille tuotannon mittaukseen ja ohjaukseen soveltuvaa langatonta ja tietoturvallista yhteyspalvelua, tarvittavia kenttälaitteita sekä niiden hallintaa.

”Emtelen valintaan toimittajaksi vaikuttivat hyvät kokemukset Emtelen Helen Sähköverkko Oy:lle tekemistä muuntamoautomaatiotoimituksista sekä kyky toimittaa vaadittu pitkäaikainen kokonaispalvelu, toiminnallisuus- ja palvelukonsepti. Kansainvälisestikin arvioiden Emtelen Oy:n innovatiivinen ja edistyksellinen kokonaispalvelumalli sopivat hyvin Helen Oy:n strategiaan. Haluamme hankkia kumppaneiltamme toimivia kokonaisuuksia, yhdistelemällä toimivia vakioituja ratkaisuja sen sijaan, että hankkisimme räätälöityjä laitteita ja tietojärjestelmiä. Tavoitteenamme on pienentää riskejä, jotka syntyisivät monien toimittajien teknologioiden yhteensovittamisessa”, toteaa Tuomas Teuri Helen Oy:n Digitaaliset ratkaisut liiketoiminnan johtaja”

Helen Oy

Helen Oy tarjoaa helpompaa ja mutkattomampaa arkea yli 55 000 asiakkaalle Suomessa. Lämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi tarjoamme ratkaisuja alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen liikenteeseen. Kehitämme fiksumpaa hiilineutraalia energiajärjestelmää, jonka avulla jokainen voi tuottaa, käyttää ja säästää energiaa ympäristöä kunnioittaen. Tavoitteemme on saavuttaa energiantuotannossamme sataprosenttinen hiilineutraalius 2035. Yhdistetään voimat ja tehdään uuden energia-aikakauden mahdollisuuksista totta.

Emtele Oy

Emtele Oy on innovatiivisiin teollisen Internetin palveluihin keskittyvä yritys. Emtelen tietoliikenneratkaisuilla voidaan monitoroida koneita, laitteita ja kriittisen infrastruktuurin kohteita. Yhdessä partneriekosysteemin ja johtavien energia-alan asiakkaiden kanssa Emtele on toimittanut ensimmäisenä palveluna FieldCom-konseptin, joka mahdollistaa muun muassa älykkään sähköverkon kaukokäytön. Nyt Emtele kehittää teollisen internetin analyysipalveluja. Teollista internettiä hyödyntäen on mahdollista saavuttaa täysin häiriötön toiminnallisuus ja samalla huippuunsa kehitetty tuottavuus.

Emtele on yksityisomisteinen osakeyhtiö. Emtele on kansainvälistymässä ja on avannut uusia markkinoita Euroopan eri maissa yhteistyössä globaalien ja paikallisten yritysten kanssa. Emtelen kehittämä vikaindikointi kasvattaa myyntiä nopeasti IVY maissa ja Intiassa. Lisäinformaatiota: www.emtele.com

Lisätietoja:
Joni Ekholm, Emtele Oy
puhelin +358 405087308, sähköposti Joni.Ekholm@emtele.com

Tuomas Teuri, Helen Oy
puhelin +358 407549507, sähköposti tuomas.teuri@helen.fi

 

Emtele Oy jatkaa kriittisen infrastruktuurin palvelua uudella pitkäaikaisella jatkosopimuksella Helen Sähköverkko Oy:n kanssa

Emtele Oy ja Helen Sähköverkko Oy ovat solmineet ensimmäisen muuntamoautomaatioon liittyvän pitkäaikaisen elinkaaripalvelusopimuksen ”avaimet käteen” –periaatteella 2014. Nyt 2020 tehty jatkosopimus kattaa kaukokäyttö- ja mittaustoiminnallisuuden toimittamisen 15 vuoden valvonnalla ja ylläpidolla 150:lle muuntamolle. Toiminnallisuus sisältää muuntamokohteiden erotinohjaukset, tilatietojen, mittausten ja hälytysten välittämisen eri järjestelmiin sekä tarvittavat mittarit, anturit ja tietoliikenteen. Aiempaa konseptia on täydennetty Emtelen kehittämällä ja patentoimalla maa- ja oikosulkuindikointiratkaisulla (VIKE pat.).

Helen Sähköverkko Oy parantaa yhdessä Emtelen kanssa edelleen jo nyt huipputasolla olevaa sähkönjakelun keskeytymättömyyttä. Helen Sähköverkko on edelläkävijä ja pioneeri muuntamoautomaatiossa, jonka merkitys jakeluverkon hallinnassa kasvaa, kun halutaan oleellisesti lyhentää sähkökatkoja ja parantaa kustannustehokkuutta. Helen Sähköverkko onkin jo saavuttanut merkittäviltä osin Emtelen toimittamaan muuntamoautomaatioon perustuen johtavan aseman maailman sähköverkkojen käytettävyydessä. Muuntamoautomaatio yhdessä maasulkuvirran kompensoinnin kanssa ovat mahdollistaneet 50 % vähennyksen jakelun keskeytyksiin. Helen Sähköverkon sähkönjakelun keskeytysten keskimääräinen kesto minuuteissa asiakasta kohti on ollut keskimäärin vain 3 min, viime vuonna vain 1,5 min. Samaan aikaan on saavutettu EU:n pääkaupunkeihin verrattuna alhaisimmat asiakastariffit.

”Emtelen valintaan toimittajaksi vaikuttivat Emtelen kyky toimittaa tarjouskilpailussa vaadittu pitkäaikainen kokonaispalvelu sekä palvelun elinkaarikustannukset. Kansainvälisestikin arvioiden Emtelen innovatiivinen ja edistyksellinen kokonaispalvelumalli sopivat hyvin Helen Sähköverkon strategiaan. Haluamme hankkia kumppaneiltamme toimivia kokonaisuuksia sen sijaan, että hankkisimme yksittäisiä laitteita ja tietojärjestelmiä. Tavoitteenamme on pienentää riskejä, jotka syntyisivät monien toimittajien teknologioiden yhteensovittamisessa”, toteaa Helen Sähköverkon toimitusjohtaja Markus Lehtonen. ”Tavoitteenamme on olla toimialan suunnannäyttäjä.”

Helen Sähköverkko Oy

Helen Sähköverkko Oy toimii jakeluverkon haltijana Helsingissä. Yhtiö on Helsingin kaupungin omistaman Helenin (entinen Helsingin Energia) tytäryhtiö. Helen Sähköverkon tehtävänä on hoitaa sähköverkkotoimintaa sekä tuottaa sähkön siirto- ja jakelupalveluja toimialueellaan. Asiakkaita Helen Sähköverkolla on noin 400 000. Vuosittainen sähkönkulutus toimialueella on noin 4 600 GWh. Yhtiössä työskentelee noin 100 henkeä.

Emtele

Emtele on innovatiivisiin teollisen Internetin palveluihin keskittyvä yritys. Emtelen tietoliikenneratkaisuilla voidaan monitoroida koneita, laitteita ja kriittisen infrastruktuurin kohteita. Yhdessä partneriekosysteemin ja johtavien energia-alan asiakkaiden kanssa Emtele on toimittanut ensimmäisenä palveluna FieldCom-konseptin, joka mahdollistaa älykkään sähköverkon kaukokäytön. Nyt Emtele kehittää teollisen internetin analyysipalveluja. Teollista internettiä hyödyntäen on mahdollista saavuttaa täysin häiriötön toiminnallisuus ja samalla huippuunsa kehitetty tuottavuus.

Emtele on yksityisomisteinen osakeyhtiö. Emtele on kansainvälistymässä ja on avannut uusia markkinoita Euroopan eri maissa yhteistyössä globaalien ja paikallisten yritysten kanssa. Emtelen kehittämä vikaindikointi kasvattaa myyntiä nopeasti IVY maissa ja Intiassa. Lisäinformaatiota: www.emtele.com.

Lisätietoja:
Joni Ekholm, Emtele Oy
puhelin +358 40 508 7308, sähköposti Joni.Ekholm@emtele.com

Mika Loukkalahti, Helen Sähköverkko Oy
puhelin +358 50 559 2940, sähköposti mika.loukkalahti@helen.fi

 

Tiedote – Emtele Oy vahvistaa hallitustaan

Kriittisen infrastruktuurin tuottavuutta ja toiminnan häiriöttömyyttä parantavia automaatio- ja IIoT- palveluja toimittava Emtele on kutsunut hallituksen jäseneksi Wärtsilän energialiiketoiminnan strategian ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Matti Rautkiven. Nimitys astuu voimaan heti.

Matti Rautkivi vastaa Wärtsilän energialiiketoiminnan (mrd. EUR 2,5) strategian kehityksestä keskittyen liiketoiminnan kasvuun ja kannattavuuteen liittyviin innovaatioihin. Hän johtaa 40 huippuammattilaisen globaalia tiimiä, jonka visiona on kohti 100% uusiutuvan energian tulevaisuutta. Hän on menestyksellisesti kehittänyt globaalia markkinointia.

“Toivotamme Matti Rautkiven lämpimästi tervetulleeksi Emtelen hallitukseen. Hänellä on ainutlaatuinen näkemys energiatoimialan kehitystarpeista ja laaja johtamisnäkemys Emtelelle tärkeiltä osa-alueilta, kuten globaalin myynnin kehittämisestä teknologia- ja palvelualoilla. Matti Rautkivi tulee merkittävästi vahvistamaan Emtelen kykyä tuottaa kriittisen infrastruktuurin asiakkaillemme lisäarvoa. Hän vahvistaa myös osaamistamme partneriekosysteemin globaalissa toiminnassa. Olen todella innostunut hänen energia-alan globaalista verkostostaan ja markkinointiosaamisestaan,” sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Martikainen.

 

Matti Rautkivi toteaa puolestaan seuraavaa: ”Hienoa päästä tukemaan Emtelen toimintaa hallituksen jäsenenä. Emtelellä on vahvaa osaamista ja erittäin mielenkiintoinen tuote- ja palveluportfolio, jolla todella hienot mahdollisuudet luoda lisäarvoa asiakkaille. Odotan innolla, että Emtele pääsee viemään tätä lisäarvoa asiakkaille globaalisti. ”

 

 

Emtelen hallituksen jäsenet: Hannu Martikainen (puheenjohtaja), Markus Nummi, Jaakko Martikainen ja Matti Rautkivi

Puistomuuntamoista älykkäitä automaation avulla – Emtele ja Maviko aloittavat yhteistyön

Emtele ja Maviko ovat sopineet yhteistyöstä älykkäiden puistomuuntamoiden ja sähkönjakeluratkaisujen kentällä. Yhteistyössä Emtele ja Maviko kehittävät uuden digitaalisen puistomuuntamoiden automaatioratkaisun, joka palvelee molempien yritysten asiakkaita näiden sähköverkkoinfrastruktuurin seurannassa ja toimitusvarmuudessa.

Yhteistyön myötä Emtele ja Maviko pystyvät yhdessä palvelemaan sähköverkkoyhtiöitä paremmin sähkönjakeluvarmuuden lisäämisessä. Asiakkaille tämä tarkoittaa yhä laadukkaampaa ja keskeytyksetöntä sähkönjakelua kevyellä investoinnilla toiminnan kehittämistä tukevaan palveluun.

 

Emtele on palvellut suomalaista energiakenttää yli 10 vuotta hyvällä menestyksellä ja erinomaisella asiakastyytyväisyydellä. Emtele tarjoaa toimintavarmoja tietoliikenneratkaisuja sähkönjakeluverkkojen hallintaan. Emtele takaa palvelun laadun ja jatkuvan toimivuuden SLA-pohjaisilla pitkäaikaisilla sopimuksilla, jossa asiakas saa viimeaikaisimmista teknologioista käyttöönsä avaimet käteen -ratkaisun.

Maviko Oy on valtakunnallisesti toimiva innovatiivinen sähkönjakelun palveluyritys. Mavikolla on laaja-alainen osaaminen energiainfran ydintoiminnoissa. Maviko panostaa toiminnassaan kokonaisvaltaiseen asiakaslähtöiseen palveluun, jossa asiakkaan toiveita kuunnellaan aidosti. Maviko hyödyntää tuotteissaan markkinoiden parhaita ratkaisuja. Tuotevalikoima koostuu laadukkaista ja testatuista komponenteista.

Kauppalehti 20.2.2020: Suomalainen Emtele sai merkittävän sopimuksen Intiasta ja on valmis myymään lisää

Kauppalehti uutisoi Emtelen Intian-hankkeesta torstaina 20. helmikuuta 2020. Uutisartikkeli kertoo Emtelen saamasta merkittävästä sopimuksesta intialaisen Tata Power -verkkoyhtiön kanssa.

Intiassa on aloitettu valtiollinen sähköverkon kehityshanke, jonka myötä aikomuksena asentaa yli 300 miljoonaa älymittaria paikalliseen sähkönjakeluverkkoinfrastruktuuriin vuosien 2020-2023 aikana. Tavoitteena hankkeessa on eritoten parantaa sähköverkkojen toimivuutta ja toimitusvarmuutta. Emtelen yli 15 vuoden yhteistyökokemusta maailman toimitusvarmimpien sähköverkkoyhtiöiden kanssa arvostetaan paljon ulkomailla.

Sähköverkkojen investoinnit ovat useiden miljoonien eurojen hintaluokassaan paitsi merkittäviä, myös kriittisiä investointeja. Investoinneista saavutettavaa hyötyä voidaan merkittävästi parantaa tehostamalla sähköverkon toiminnan ja komponenttien seurantaa. Emtelen palvelumallilla tarjoama avaimet käteen -ratkaisu on saavuttanut suurta kiinnostusta Intian metropolialueiden sähköverkkoyhtiöiden keskuudessa, ja ensimmäiset toimitukset Intiaan on jo aloitettu.

Linkin Kauppalehden uutiseen löydät tästä.

 

Emtelen tarjoama markkinoiden parhaista teknologioista koottu sähköverkon datanhallintajärjestelmä auttaa ottamaan hyödyn irti kerätystä datasta ja parantaa sähköverkon hallintaan, ohjaukseen sekä kehittämiseen liittyvää päätöksentekoa. Useista teknologioista koottu avaimet käteen -ratkaisu takaa korkean käytettävyyden Emtelen vastatessa palvelun jatkuvasta toimivuudesta. Asiakas saa ratkaisun käyttöönsä ilman suurta kertainvestointia laskutuksen perustuessa kuukausipohjaiseen malliin ja palvelun käyttöön. Emtelen kautta asiakas saa toimialan parhaat ratkaisut käyttöönsä yhden palveluntarjoajan kautta, yhdellä sopimuksella ja yhdellä hinnalla! 

Lisätietoja:

 

Hannu Martikainen, toimitusjohtaja
Emtele Oy

hannu.martikainen@emtele.com
+358 40 062 2077

Emtelen vuosi vaihtui mahtavasti – 2020 alkaa Helsingin Sanomien välistä!

Uusi vuosi on pyörähtänyt käyntiin vauhdikkaasti Emtelellä. Toimistolla ollaan jo täydessä vauhdissa, ja joulun konvehtirasiat ovat jo historian havinaa!

Emtelen vuosi 2020 tulee pitämään sisällään mielenkiintoisia hankkeita sekä kotimaassa että kansainvälisellä kentällä. Mielenkiinto tuottavuutta, toimintavarmuutta ja toimivuutta parantavia ratkaisujamme kohtaan on kasvava – paitsi koti-Suomessa myös yli 7000 kilometrin päässä Japanissa.

Tiistaina 7.1. julkaistussa Helsingin Sanomien Terveysteknologia-mainosliitteessä kerrotaan Emtelen eHealth-ratkaisusta, joka vastaa niin Japanissa kuin Suomessakin ajankohtaiseen terveydenhuollon resurssipulaan. eHealth mahdollistaa potilaan hoito-ohjelman digitalisoinnin, eli potilaan hoitamisen ja tilan seuraamisen etänä älylaitteiden sekä ohjelmistojen avulla. eHealth on aiemmin ollut käytössä paitsi Suomessa myös Euroopassa: ratkaisua käyttäneet sairaalat ja hoitokodit ovat saavuttaneet merkittäviä kustannussäästöjä tinkimättä palvelun laadusta, kun hoitajien aikaa vapautuu rutiinitehtäviltä, dokumentoinnilta ja tietojen tarkistamiselta käytännön hoitotyöhön.

Vuoden aikana tulemme kertomaan lisää yhteistyöyrityksestämme Japanin huippusairaaloiden joukkoon lukeutuvan Kamedan kanssa. Terveysteknologian ja Japanin ohella mielenkiintoisia uutisia on vuoden aikana luvassa myös energiakentältä mm. Intiasta. Kannattaa pysyä kartalla – seuraathan meitä jatkossakin esimerkiksi LinkedInin kautta!

 

Linkki Newspool-uutiskanavan sivuille Terveysteknologian julkaisuun Emtelestä: https://newspool.fi/etahoitoratkaisusta-vientituote-japaniin/

Emtelelle myönnetty ISO9001: 2015 ja ISO27001: 2013 -sertifikaatit

Emtelen toiminnan laatu sekä liiketoiminnan harjoittaminen sähköverkkoyhtiöiden ja kriittisen kommunikaation luottokumppanina on saanut vahvistuksen, kun yritykselle myönnettiin ISO9001: 2015 ja ISO27001: 2013 -sertifikaatit kesäkuussa 2019.

Laatuun panostaminen sekä toiminnan järjestelmällisyys ja kriittisen tiedon turvaaminen ovat Emtelelle ydinarvoja, joihin yritys tulee panostamaan jatkossakin. Pitkäaikaiset yhteistyökumppanuudet paitsi asiakkaidemme myös toimituspartneriverkostomme kanssa edellyttävät meiltä laadukkaiden tiedonhallinta-, johtamis- ja tietoturvajärjestelmien ylläpitämistä ja jatkuvaa kehitystä yli standardien.

Standardien noudattaminen ja siitä myönnetyt sertifikaatit auttavat meitä viestimään liiketoimintamme laadusta ja järjestelmällisestä työstämme myös kansainvälisille asiakkaillemme: tahdomme vastata asiakkaidemme haasteisiin toimimalla esimerkkinä paitsi kriittisen kommunikaation, data-analytiikan ja tietoturvan osalta myös laadukkaita johtamismalleja ja yritysjärjestelmiä hyödyntävänä organisaationa.

 

 

 

Helen Sähköverkko Oy ja Emtele Oy jatkavat yhteistyössä Helsingin sähkönjakelun parantamista

(Kuvassa Hannu Martikainen, toimitusjohtaja Emtele Oy, Jouni Lehtinen, asiakkuushallinnan johtaja Helen Sähköverkko Oy ja Osmo Siirto, jakeluverkon johtaja Helen Sähköverkko Oy)

18.1.2017 Emtele Oy ja Helen Sähköverkko Oy solmivat vuonna 2014 muuntamoautomaatioon liittyvän pitkäaikaisen elinkaaripalvelusopimuksen ”avaimet käteen” –periaatteella kattaen kaukokäyttö- ja mittaustoiminnallisuuden asentamisen ja ylläpidon 200:lle muuntamolle. Hyvin sujunut yhteistyö ja Helen Sähköverkon toimituksesta saamat hyödyt sekä saavutettu korkea palvelutaso johtivat 150 muuntamon sopimusoption käyttämiseen. Helen Sähköverkon Emtele Oy:ltä hankkima kokonaispalvelu sisältää muuntamokohteiden kaukokäyttöiset erotinohjaukset sekä tilatietojen, mittausten ja hälytysten välittämisen eri järjestelmiin. Tähän kokonaispalveluun tarvittavat laitteet sisältyvät myös toimitukseen.

 

Emtele Oy:n toimittamalla palvelulla Helen Sähköverkko on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta ja laatua sähköverkon automaatiota ja valvontaa laajentamalla. Helen Sähköverkko on edelläkävijä muuntamoautomaatiossa, jonka merkitys jakeluverkon hallinnassa kasvaa, kun halutaan oleellisesti lyhentää sähkökatkoja. Muuntamoautomaation avulla vikapaikka voidaan erottaa ja sähköt palauttaa suurimmalle osalle asiakkaista hyvinkin nopeasti. Helen Sähköverkon muuntamoautomaatiomalli on saanut paljon myös kansainvälistä huomiota.

Kansainvälisesti arvioiden Emtele Oy:n kokonaispalvelumalli on edistyksellinen verrattuna perinteiseen laitekauppaan, jossa asiakkaan hankintaprosessit voivat olla monimutkaisia ja teknologiariskit suuret”, toteaa Osmo Siirto, jakeluverkon johtaja Helen Sähköverkosta. ”Tavoitteenamme on olla toimialan suunnannäyttäjä.

Helen Sähköverkko Oy
Helen Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta Helsingin alueella. Yhtiö on osa Helsingin kaupungin omistamaa Helen-konsernia. Sähköverkkopalvelullamme on hyvä hintalaatu suhde ja sähkönjakelun toimitusvarmuus Helsingissä on kansainvälisestikin erittäin hyvä. Asiakkaita Helen Sähköverkolla on noin 375 000. Yhtiössä työskentelee noin 100 henkeä.

Lisätietoja:

Aki Hämäläinen, Helen Sähköverkko Oy
puhelin 050 502 1334
sähköposti aki.hamalainen(at)helen.fi

Joni Ekholm, Emtele Oy
puhelin 040 508 7308
sähköposti joni.ekholm(at)emtele.com

Turku Energia ottaa käyttöön Emtelen vianilmaisupalvelun

Turku Energia Sähköverkot Oy ja Emtele Oy laajentavat yhteistyötä jakeluverkkoautomaatiossa

Turku Energia Sähköverot Oy (TESV) lisäsi jakeluverkkonsa kauko-ohjausta ja valvontaa Emtele Oy:ltä vuonna 2015 hankkimallaan kokonaispalvelulla. Elinkaarivastuumallin mukaisella kokonaispalvelulla TESV on pystynyt pienentämään huolto- ja viankorjausaikoja sekä sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

Yhteistyötä jatketaan seuraavaksi myös muuntamoiden etäluettavalla vianilmaisun palvelulla, joka perustuu uudentyyppiseen vikailmaisimeen, Emtele Vikeen. Emtele Oy:n vianilmaisupalvelun lähtökohtina ovat korkea käytettävyys, helppo asennettavuus ja operointi, ylläpidettävyys sekä asiakkaiden kokemien käyttökeskeytysten minimointi. Koska markkinoilla ei ollut tähän tarkoitukseen riittävän luotettavaa ja kustannustehokasta suurten volyymien ratkaisua, Emtele Oy on kehittänyt innovatiivisen vianilmaisun kokonaiskonseptin asiakastarpeen lähtökohdista yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa.

Vianilmaisupalvelu tuottaa suunnattua tietoa keskijänniteverkossa esiintyvistä vioista, kuten oikosulusta ja pysyvistä sekä katkeilevista maasuluista. Järjestelmän avulla on myös mahdollista mitata kuormavirrat ja -tehot. Vianilmaisun kokonaispalvelun avulla TESV voi edelleen pienentää viankorjausaikoja ja keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

Halusimme jatkaa hyvin sujunutta yhteistyötä Emtele Oy:n kanssa laajentamalla kentän tietoliikenteen sopimusta vianilmaisua koskevalla palvelusopimuksella. Olemme kokeneet, että tällainen Emtele Oy:n kokonaispalvelumalli tehostaa toimintaamme jakeluverkon automaatiossa ja mahdollistaa korkeiden tavoitteiden saavuttamisen ilman, että siihen sitoutuu meiltä suuria henkilöresursseja”, toteaa käytön ryhmäpäällikkö Antti Nieminen TESV:ltä.

 

Lisätietoja:

 

Antti Nieminen, Turku Energia Sähköverkot Oy

puhelin +358 505573132

sähköposti antti.nieminen@turkuenergia.fi

 

Ville Sallinen, Emtele Oy
puhelin +358 40 7448731
sähköposti ville.sallinen@emtele.com

 

Turku Energia Sähköverkot Oy on osa Turku Energia –konsernia. Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 239,6 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 287. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaan kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen. Turku Energia on myös mukana kehittämässä sähköistä liikennettä Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on “Olemme lähellä, näemme kauas”.  www.turkuenergia.fi

Emtele Oy on innovatiivisiin teollisen Internetin ja kriittisen kommunikaation ratkaisuihin keskittyvä nopeasti kasvava yritys. Emtelen tietoliikenneratkaisuilla voidaan monitoroida koneita, laitteita ja kriittisen infrastruktuurin kohteita sekä kerätä ja analysoida toimintakriittistä dataa. Yhdessä partneriekosysteemin ja johtavien energia-alan asiakkaiden kanssa Emtele on ottanut käyttöön FieldCom-konseptin, joka mahdollistaa älykkään sähköverkon kaukokäytön. Emtele kehittää uusia ratkaisuja hyödyntäen käyttöönotettua varmatoimista ja turvattua tietoliikenneverkkoa.

Yhtenä  ratkaisuna Emtele on tuonut markkinoille patentoidusta vikaindikaattorilaitteesta sekä ajankohtaisesta kenttädata-analyysiä tuottavasta palvelusta rakentuvan vikaindikointiratkaisun. Tämän merkitys korostuu verkkoyhtiöiden maakaapelointiasteen kasvaessa. Uudet palvelut mahdollistavat esim. sähköasemien automaattisen valvonnan ja turvallisuuden. Emtele on kansainvälistymässä ja avaamassa uusia markkinoita Euroopan eri maissa yhteistyössä globaalien ja paikallisten yritysten kanssa. www.emtele.com.