Emtele uusi ISO 9001 ja ISO/IEC 27001 sertifioinnit

Emtelen asiakkaiden liiketoiminnassa tietoturva ja toiminnan korkea laatu ovat perusedellytyksiä palveluiden jatkuvuudelle. Näin ollen ne korostuvat myös Emtelen kaikissa toiminnoissa ja ovat olennainen osa yhtiön toimintajärjestelmää. Tästä osoituksena Emtelelle myönnettiin laadunhallinnan ISO 9001 ja tietoturvanhallinnan ISO/IEC 27001 standardien sertifioinnit ensimmäisen kerran jo vuonna 2019. Nyt vuoden 2022 alussa toteutettujen auditointien myötä myönnetyt sertifikaatit ovat voimassa vuoteen 2025 saakka.

Saimme auditoinneissa hyvää palautetta erityisesti standardien mukaisten toimintamallien hyvästä integroinnista hallintajärjestelmään ja operatiiviseen toimintaan. Selkeä, standardien vaatimukset täyttävä ja auditoitu toimintajärjestelmä luo hyvän pohjan korkealaatuisten palveluiden tuottamiselle ja toiminnan kehittämiselle myös jatkossa.