ENEMMÄN ARVOA 2017-03-24T11:52:02+00:00

ENEMMÄN ARVOA

Internet-ajan automaatio ja digitalisaatio tuovat enenevässä määrin niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin liiketoimintaprosesseihin anturoituja ja kommunikoivia laitteita, jotka tuottavat asiakkaalle olennaista ja arvokasta tietoa. Yhä useammin laitteita ohjataan etänä ja automaattisesti. Näihin asiakastarpeisiin toimitamme asiakaslähtöisiä, innovatiivisia kokonaispalveluratkaisuja luomaan asiakkaalle enemmän arvoa.

Kokonaispalveluratkaisu on helposti hallittava ja tehokas.

Tarjoamme monimuotoisia koneiden ja laitteiden kommunikointiin ja automaattiseen hallintaan liittyviä kokonaispalveluratkaisuja. Vastaamme aina järjestelmän suunnittelusta ja rakentamisesta tukeen ja pitkäaikaiseen ylläpitoon asti. Ratkaisut toimivat päästä päähän ja asiakkaalla on aina paras saatavilla oleva kokonaisratkaisumme. Asiakas saa palvelukokonaisuuden yhdellä sopimuksella. Noudatamme toimituksissamme asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa tehtävää jatkuvan kehityksen periaatetta. Näin saavutetaan korkea asiakastyytyväisyys koko palvelun elinkaaren ajan.

Kyky korkeaan käytettävyyteen on asiakkaillemme välttämättömyys.

Korkea käytettävyys edellyttää kokonaisuuden hallintaa; päästä päähän. Tietoturva ja kuhunkin palveluun soveltuvat laitteet, ohjelmistot ja muut palvelukokonaisuuden osat vastaavat asiakasvaatimuksia ja takaavat korkean palvelutason. Emtelen palvelua on menestyksellä sovellettu monissa yhteiskunnan kannalta kriittisen infrastruktuurin kohteissa.

Parhaat ratkaisut kehittyvät aitoon tarpeeseen yhteistyössä. Pitkäaikaisen kumppanuuden kautta luomme asiakkaalle merkittäviä palveluinnovaatioita. Lisäarvopalveluilla analysoidaan kentältä kerättyä tietoa kunkin asiakkaan prosesseja parhaiten hyödyttävällä tavalla.

Kokonaispalvelu ei olisi mahdollista ilman kumppaniverkostoa – ekosysteemiä, joka kehittyy ajassa ja sopeutuu tilanteeseen.

Kumppaniverkostomme takaa kokonaispalvelullemme parhaat teknologiat ja mahdollistaa tehokkaan ja mukautuvan toimintatavan pitkänkin palvelujakson aikana. Asiakas saa asettamansa vaatimukset täyttävän palvelun yhdellä Emtelen kanssa solmittavalla sopimuksella sisältäen kumppaniverkostomme teknologiat ja ratkaisut. Emtele kantaa kokonaisvastuun.