MUKE muuntamon ohjaus ja valvonta

OMINAISUUS

Emtele MUKE mahdollistaa muuntamoiden erotinohjaukset ja tuottaa muuntamoilta tarvittavat mittaukset ja vikaindikoinnit modulaarisena ratkaisuna tai palveluna.

Emtele MUKEn avulla

  • voit tehostaa keski- ja pienjänniteverkon vikojen etsintää ja niiden rajaamista sekä erilaisia huolto- ja kytkentätöitä:
  • sähkönjakelun toimitusvarmuus (mm. Energiavirastolle raportoidut KAH-suorituskykyarvot) paranee
  • sähkönkäyttäjän tyytyväisyys paranee

Emtele MUKE on nopeasti ja vaivattomasti kytkettävissä sähköaseman olemassa olevaan ohjausjärjestelmään erilaisiin muuntamo- ja asennusympäristöihin. MUKE-standardipaketti voidaan asentaa niin tehdas- kuin jälkiasenteisesti.

ETU

Asiakas saa valmiisi konfiguroidun, tarpeidensa mukaan räätälöidyn muuntamon kaukokäyttöratkaisun käyttövalmiina.

HYÖTY

Tehostaa keski- ja pienjänniteverkon vikojen etsintää ja niiden rajaamista sekä erilaisia huolto- ja kytkentätöitä:

  • Sähkönjakelun toimitusvarmuus (mm. Energiavirastolle raportoidut KAH-suorituskykyarvot) paranee
  • Sähkönkäyttäjän tyytyväisyys paranee
  • Operatiiviset kustannukset alenevat
  • Mahdollistaa lisätietojen saamisen sähkönjakeluverkon suunnittelua, operointia ja kehittämistä varten.

Kiinnostuitko Emtelen tarjoamista palveluista ja haluat kuulla lisää?