MUKE muuntamon ohjaus ja valvonta

OMINAISUUS

Emtele MUKE mahdollistaa muuntamoiden erotinohjaukset ja tuottaa muuntamoilta tarvittavat mittaukset ja vikaindikoinnit modulaarisena ratkaisuna tai palveluna.

Emtele MUKE on nopeasti ja vaivattomasti kytkettävissä sähköaseman olemassa olevaan ohjausjärjestelmään erilaisiin muuntamo- ja asennusympäristöihin. MUKE-standardipaketit voidaan asentaa niin tehdas- kuin jälkiasenteisesti.

ETU

 • Palvelu:
  • Asiakas voi keskittyä sähkönjakelun hallintaan ja asiakaspalveluun – ei tarvitse keskittyä esim. teknologian seurantaan ja teknologian kehittämiseen, yhteyksien hallintaan ja valvontaan, tietoturvaan, eskalointeihin, laitekonfiguraatioihin, asennuksiin tai viankorjaukseen
  • Asiakkaan ei tarvitse investoida ja ylläpitää kaikkea omissa tiloissa
  • Skaalautuvuus ja toiminnan tehokkuus
 • Ratkaisu:
  • Standardi, koestettu ratkaisu muuntamoille ja muille erotinasemille:
   • Modulaarisuus
    • Vain tarvitut ominaisuudet käyttöön
    • Erilaisia kombinaatioita ja laitemoduuleja
   • Avoimet rajapinnat, liitettävyys
   • Kustannustehokkuus
   • Vikaindikoinnit FPI ilman jännitemittauksia
   • Vikaindikoinnin helppo konfiguroitavuus
   • Akuston älykäs, ”reaaliaikainen” kunnonvalvonta

HYÖTY

Tehostaa keski- ja pienjänniteverkon vikojen etsintää ja niiden rajaamista sekä erilaisia huolto- ja kytkentätöitä:

 • Sähkönjakelun toimitusvarmuus (mm. Energiavirastolle raportoidut KAH-suorituskykyarvot) paranee
 • Sähkönkäyttäjän tyytyväisyys paranee
 • Operatiiviset kustannukset alenevat
 • Mahdollistaa lisätietojen saamisen sähkönjakeluverkon suunnittelua, operointia ja kehittämistä varten.

Kiinnostuitko Emtelen tarjoamista palveluista ja haluat kuulla lisää?