PALVELUT 2017-01-27T10:13:34+00:00

PALVELUT

Teollisen internetin kehitys tuo markkinoille entistä kustannustehokkaampia teknologioita, joiden optimaalinen hyödyntäminen asiakkaamme tarpeisiin on palvelumme ydin. Laaja-alainen osaamisemme ja kansainvälinen ekosysteemimme mahdollistavat asiakaslähtöiset kokonaispalveluratkaisut.

Tietoturvallisia ja asiakkaan tarpeisiin suunniteltuja ratkaisuja.

Emtele toimittaa koneiden ja laitteiden tietoliikennepalvelua kriittisessä infrastruktuurissa, kuten energian jakeluverkossa, vesi- ja jätevesiprosesseissa sekä etähoiva- ja etähoitoprosesseissa. Palvelullamme on korkea käytettävyys ja luotettavuus. Siinä on huomioitu ajanmukaiset tietoturvavaatimukset. Kokonaispalvelumme ominaisuuksiin kuuluvat mahdollisuus portaattomaan volyymin kasvuun, ammattimaiset prosessit ja ylläpito, vakioidut ratkaisut ja selkeä arkkitehtuuri, kattava valvonta ja yksi vastuu. Palvelumme on aina asiakkaan tarpeesta johdettua.

Automaatioratkaisumme toimivat oppivassa verkossa.

Automaatioratkaisumme mahdollistavat koneiden ja laitteiden hallinnan sekä näiden tuottaman tiedon keräämisen ja analysoinnin. Osana jatkuvan kehityksen toimintaamme tarjoamme asiakkaalle oppivan verkon uusien teknologioiden ja konseptien nopeaan testaamiseen ja pilotointiin.

Turva on olennainen osa kokonaisuutta. Emtelen turvapalvelut kattavat Kyber torjunnan ja laitteiden sekä infrastruktuurin fyysisen turvaamisen hyökkäyksiltä ja vahingoilta.

Kriittisen infrastruktuurin kokonaispalvelut edellyttävät turvan huomioimisen osana korkean käytettävyyden takaamista. Tarjoamamme turvateknologiaratkaisut voidaan toimittaa osana kokonaispalveluamme tai liittää myös erikseen asiakkaan olemassa oleviin ratkaisuihin. Palvelu auttaa reagoimaan erilaisiin poikkeamiin tehokkaimmalla tavalla. Turvallisuutta hallitaan keskitetysti ja automatisoidusti.

Toimitamme asiakastarpeeseen räätälöityjä etähoidon ja -hoivan teknologiaratkaisuja kokonaispalvelumallilla.

Toimitamme kokonaispalveluratkaisujamme niin yksityisille kuin julkisille sote-palvelujen tuottajille, joilla on tavoitteenaan tukea etähoidon ja -hoivan piiriin kuuluvan itsenäistä ja turvallista asumista kotona, palvelutalossa tai hoitolaitoksessa. Ratkaisujemme avulla hoitoprosessit nopeutuvat ja tehostuvat, ammattilaisen työ skaalautuu ja kotona asumisen esteitä voidaan poistaa. Myös omaiset voivat osallistua tiiviimmin hoito- ja hoivaprosessiin saaden työkaluja aktiivisen vuorovaikutuksen tueksi.