Automaation tietoturva

OMINAISUUS

Emtelen kyberpuolustusratkaisu automatisoi kyberturvakeskuksen toiminnan ja korvaa tietoturva-asiantuntijat automaatiolla. Ratkaisun kehittämisen lähtökohtana on ollut puolustusvoimien tarpeet: esim. sotalaivan on pystyttävä puolustautumaan itsenäisesti myös kyberhyökkäyksiä vastaan ilman että laivalla on omia tietoturva-asiantuntijoita.

Automaattinen suojausjärjestelmä on mahdollista toteuttaa mallintamalla automaatiojärjestelmä. Automaatiojärjestelmän mallinnuksen pohjalta kykenemme rakentamaan sääntöihin ja koneoppimiseen perustuvat reagointimenettelyt.

Tämä soveltuu erityisen hyvin nimenomaan automaatiojärjestelmille, jotka ovat yleensä homogeenisiä ja staattisia verrattuna ICT-ympäristöihin. Automaatioympäristöstä tiedetään yleensä hyvin tarkkaan mikä on sallittua ja mikä kiellettyä. Tällöin poikkeukset ja niihin reagoinnit voidaan mallintaa tarkasti etukäteen.

ETU

Emtelen kyberturvapalvelun edut ovat:

  • Nopea ja luotettava reagointi tietoturvatapahtumiin. Iskun laajuus ja vaikutus voidaan minimoida välittömästi.
  • Kustannustehokkuus – ei tarvitse perinteistä ja kallista kyberturvakeskusta. Se voidaan korvata sääntöpohjaisella automaatiolla ja asiakkaan omilla työntekijöillä, joita järjestelmä tarvittaessa opastaa.
  • Nopea käyttöönotto mikä voidaan tehdä vaiheittain. Kattava PoC saadaan käyttöön jo alle kuukaudessa, ja tällä saadaan jo parannettua merkittävästi  järjestelmän tietoturvaa.

HYÖTY

Nykyisin kyberhyökkäysten torjuntaa tekee erilaiset kyberturvakeskukset, joissa tietoturva-ammattilaiset seuraavat lokienhallintajärjestelmällä laitteilta ja järjestelmistä tulevia lokeja ja asiantuntijat reagoivat havaittuihin tietoturvatapahtumiin. Asiakkaan oma käyttöhenkilökunta voi keskittyä reagoimaan ja tekemään tietoturvapäätöksia yhdessä Emtelen tietoturvaratkaisun kanssa. Inhimillisen virheen ja viiveen aiheuttamat tekijät poistuvat mallinnetun tietoturvaratkaisun johdosta ja siten hyökkäyksen aikaikkunat pienenenevät merkittävästi. Käyttökeskusksen henkilökunta pysty itse  johtamaan tietoturvaoperaatioita ilman kallista erillistää palveluntuottajan palvelukeskusta.

Kiinnostuitko Emtelen tarjoamista palveluista ja haluat kuulla lisää?