Digital Services

Markkinan tämän hetken yleiskuva on, että yritysten tuotantoympäristöjä on kehitetty kulloisenkin tilikauden tarpeisiin. Tämä on johtanut siilomaisiin ratkaisuihin, jotka näkyvät käyttäjälle tietovirta-aukkoina ja pirstaleisina tilannekuvina. Tämä toimintamalli mahdollistaa inhimillisen erehtymisvaaran päätöksen teossa. Tuotantoympäristön siilomaisuus ei tue hyvin laaja-alaista ja nopeaa päätöksentekoa, vaan toiminta on resurssi- ja kompetenssiriippuvaista sekä aikaa vaativaa.

Toimialamme on muutoksessa kohti kaupallisia digitaalisia alustoja ja analytiikkasovelluksia. Näiden rinnalle Emtele on kehittämässä ja soveltamassa tietovirtoja yhdistäviä älykkäitä sovelluksia asiakkaidemme tarpeisiin.

Tavoitteenamme on siirtää yli 10 vuoden 24/7 korkeakäytettävyyspalveluidemme kokemus ja ammattitaito sähköisille alustoille ja sovelluksille. Luomme tulevaisuuden palveluita, jotka voidaan joustavasti ottaa ja poistaa käytöstä. Palvelumme huomioivat koko elinkaaren – yksi palvelutuottaja, yksi palveluekosysteemi ja yksi hinta!

Mitä tämä sitten merkitsee asiakkaallemme? Se tarjoaa mahdollisuuden siirtyä korjaavasta aikaperusteisesta kunnossapidosta vian estävään ennakoivaan kunnossapitoon. Tämä johtaa merkittäviin kustannussäästöihin ja korkeaan käytettävyyteen. Koneoppimista hyödyntämällä voimme kohdistaa ihmistyötä avainalueisiin ja kehittää parempia johtopäätöksiä tukevia laajoja tilannekuvapalveluita datan avulla.

Aina ei ole liiketoiminnallisesti perusteltua eikä taloudellisesti kannattavaa palkata omia asiantuntijoita tai rakentaa omia digitaalisia palveluita. Tämän sijaan kustannustehokkaampi ratkaisu löytyy kehittämällä yhteinen palveluympäristö ja jakaa kustannukset ostamalla palvelut Emteleltä.

Digital Services video

Kiinnostuitko Emtelen tarjoamista palveluista ja haluat kuulla lisää?