Vaikuttava ja vaivaton etähoitoratkaisu!

OMINAISUUS

Emtelen eHealth – todistetusti toimiva ja kustannustehokas ratkaisu etäterveydenhuoltoon!

eHealth-ratkaisu voidaan integroida olemassa olevaan potilastieto- ja terveydenhuoltotietojärjestelmään tukemaan potilaan terveydentilan kehittymisen seurantaa sekä syventämään ymmärrystä potilaan terveydentilasta kullakin tarkastelujaksolla.

Etähoidossa potilaan hoito-ohjelman toteutusta ja kehitystä tuetaan digitaalisella ratkaisulla. eHealth-ratkaisun avulla potilasta voidaan ohjata tekemään mittauksia, harjoituksia, vastaamaan kyselyihin ja pitämään päiväkirjaa. Ammattilainen ja potilas voivat myös olla etäyhteydessä videon ja viestien välityksin: tämä helpottaa esimerkiksi pitkäaikaissairaiden hoidon seurantaa potilaskontrollikäyntien välillä sekä mahdollistaa potilaan seurannan ja motivaation ylläpidon. Säännöllisesti hoidettavasta kertyvä terveystieto tukee omahoitoa ja toisaalta ammattilaisen suorittamaa hoidon tarpeen arviointia.

eHealth-ratkaisumme soveltuu useimpien säännöllistä hoitokontaktia edellyttävien potilaiden etähoitoon. Ratkaisumme toimivuus ja saavutettavat hyödyt on todennettu useiden potilasryhmien keskuudessa:

 • krooniset sairaudet
 • raskaudentilan seuranta
 • päihdekuntoutus
 • mielenterveyskuntoutus

ETU

eHealth-ratkaisumme avulla saat potilashoitoon tehokkaan työkalun etämonitoroinnin, -diagnosoinnin ja -kuntoutuksen toteuttamiseksi läsnäoloa vaativan potilaskontaktin tueksi. Tavoitteenamme on hoitotyön tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen tukien myös laadullisia tavoitteita. Tällöin voidaan saavuttaa laitoshoidon ja päivystystyyppisten kontaktien vähentyminen ja näiden tukeminen helpolla, poikkeavuuksiin puuttuvalla ratkaisulla.

HYÖTY

Ammattilainen voi automaation avulla havainnoida suuresta asiakasmäärästä potilaat, joiden mittaustulokset tai trendit poikkeavat asetetuista tapauskohtaisista viite- ja tavoitearvoista. Tällöin potilaan asiantuntemus sekä konsultaatio voidaan kohdistaa apua tarvitseville.

Katkeamaton hoitokontakti – etähoito sitouttaa

ETÄMONITOROINTI JA -DIAGNOSOINTI

Potilaan hoito-ohjelma

Kyselyitä

 • viralliset
 • vapaamuotoiset
 • monia vastausvaihtoehtoja

Mittauksia

 • Bluetooth tai manuaalinen syöttö

Automaattinen palaute ja vuorovaikutuksellisuus hoitohenkilökunnan kanssa.

 

Hoito-ohjelma 

 • Voidaan muokata helposti ja nopeasti potilaskohtaiseksi tai tietylle potilasryhmälle.
 • Potilas voi seurata omien tulostensa kehittymistä omasta käyttöliittymästään.

Ammattilaisen huomio kiinnitetään 

 • Ensitilassa hoitoa tai huomiota vaativiin potilaisiin
 • Kokonaiskuvan kehittymiseen ja kynnysarvojen ylittymiseen
 • Hoito-ohjelman laiminlyöntiin
 • Muuhun toimenpidepyyntöön

MITTAUKSET JÄRJESTELMÄSSÄ

Esimerkkejä mittalaitteista, joilta mittaus siirtyy automaattisesti (bluetooth) järjestelmään:

 • Verensokerimittari
 • Lämpötilamittari
 • Happisaturaatiomittari
 • Spirometri
 • CTG
 • ECG
 • Verenpainemittari
 • Vaaka

Esimerkkejä manuaalisesti syötetyistä mittaustyypeistä:

 • Virtsan sokeri, proteiini, veri, nitriitit tai leukosyytit
 • CRP
 • Hemoglobiini
 • Hengitystiheys
 • INR
 • Kipu (tuntemus 0–10)
 • Pituus
 • PEF

ETÄKUNTOUTUS

Potilaan hoito-ohjelma:

 • Ohjattu kuntoutus
 • Ohjelmoitu hoitojakso
 • Säännöllinen seuranta

Hoito-ohjelma

 • Voidaan muokata helposti ja nopeasti potilaskohtaiseksi tai tietylle potilasryhmälle.

KOKONAISPALVELUMME RÄÄTÄLÖIDÄÄN
ASIAKASTARPEEN MUKAAN

PILVIPALVELU

Etähoitopalvelu on helposti saatavilla, tietoturvallinen ja integroitavissa muihin järjestelmiin.

KOULUTUS

Annamme käyttökoulutuksen.

TEKNINEN TUKI

Olemme käytettävissä, mikäli tarvitset teknistä tukea.

ASIAKKAALLE SUUNNATUT SISÄLLÖT

Valmiita sisältöjä potilaalle suunnattuihin hoito-ohjelmiin, kyselyihin ja harjoituksiin asiakkaan määrittämän tarpeen mukaan.

Sisällöt ovat muokattavissa ja yksilöitävissä.

LAITTEET JA YHTEYDET

Voimme huolehtia laitteiden toimituksesta, päivityksistä, suorituskyvystä ja ylläpidosta.

Kiinnostuitko Emtelen tarjoamista palveluista ja haluat kuulla lisää?