TIETOA MEISTÄ 2017-01-27T10:14:36+00:00

TIETOA MEISTÄ

Emtele partnerina digitalisaatiossa

Kyky asioiden sähköiseen monitorointiin ja etähallintaan koneiden ja laitteiden maailmassa synnyttää innovaatioita ja mielenkiintoa johtaen merkittäviin muutoksiin yksityisen ja julkisen sektorin toiminnassa ja toimintamahdollisuuksissa. On pohdittu uudelleen niitä toimintamalleja, joilla hallitaan tuotantoinvestointeja, tuotetaan terveyden ja hyvinvoinnin palveluita, varmistetaan energian häiriötön saatavuus ja muutoin aikaansaadaan suurempaa tuottavuutta digitalisaation hyödyntämisen avulla. Tässä digitalisaation aiheuttamassa muutoksessa mukana pysyminen ja sen nopea hyödyntäminen vaativat uusia kompetensseja ja teknologioita. Muutoksen hyödyntämisen haasteena on sen nopea sykli ja nopeasti muuttuvat teknologiat. Internetin ja viestintäteknologian ratkaisut ovat yhä monimutkaisempia ja teknologioiden koordinointi ja kokonaisuuden hallinta vaikeaa. Oman haasteensa tuo tietoturvallisuuden hallinta.

Sähköisen monitoroinnin ja etähallinnan mittavat hyödyt  ja sen toteuttamisen haasteet synnyttivät Emtelen. Asiakkaat ovat tutkineet mitä hyötyjä ja kuinka toteutettuna olisi mahdollista hypätä internetin tarjoamiin uusiin liiketoimintaa kehittäviin innovaatioihin.

Emteleä perustettaessa asiakkaat halusivat Emtelen mukaan strategiatyöskentelyynsä. Uudet liiketoimintakonseptit perustuivat koneiden ja laitteiden etämonitorointiin. Etämonitoroinnilla tavoitellaan laitteiden huollon ja kunnossapidon ennakointia ja liiketoimintaprosessien automatisointia. Asiakkaan innovaatioiden toteutukseen tarvittavia monialaisia teknologioita ei ollut mahdollista saada yhden toimittajan valikoimasta. Tähän tarpeeseen Emtele loi liiketoimintaekosysteemin, joka kykeni toimittamaan laajoja kokonaisratkaisuja. Nyt asiakas määrittelee avaimet käteen ratkaisun ja tekee yhden toimijan, Emtelen, kanssa pitkäaikaisen palvelusopimuksen. Sopimuksessa määritellään vastuut ratkaisun toiminnan luotettavuudesta ja käytettävyydestä sekä skaalautuvuudesta tulevaisuuden tarpeisiin. Palvelusopimuksen aikana sovitaan uusista kehitystarpeista.