ENERGIASEKTORI

Tietoturvallisia ja asiakkaan tarpeisiin suunniteltuja ratkaisuja.

Emtele toimittaa koneiden ja laitteiden tietoliikenne- ja muuntamoautomaatiopalveluja kriittisessä infrastruktuurissa, kuten energian jakeluverkossa, vesi- ja jätevesiprosesseissa. Palvelullamme on korkea käytettävyys ja luotettavuus ja niissä on huomioitu ajanmukaiset tietoturvavaatimukset.

Parannamme sähköverkon toimivuutta ja turvallisuutta huomioiden verkon käyttöiän, komponenttien kapasiteetin ja kuormituksen. Tarjoamamme vikaindikaatio- ja FieldCom-tietoliikenneratkaisu on rakennettu maakaapeli- tai ilmajohtoverkkoon asennettavan patentoidun vikaindikointilaitteen sekä tietoturvatun kommunikaatiojärjestelmän kokonaisuudesta. Vikaindikaatio tarjoaa uuden ulottuvuuden sähköverkon valvontaan ja operointiin, jonka avulla verkon toimintaa kyetään seuraamaan tarkemmin ja toimintakykyä uhkaavin tilanteisiin voidaan reagoida ennakoivasti. Ratkaisumme avulla pystymme muodostamaan tilannekuvan, jonka avulla korjaustoimenpiteiden ja laiteinvestointien ajoitus ja ohjaaminen tehostuu. Lisäksi verkon toiminnasta saatua tietoa voidaan käyttää ennakoivan analytiikan sekä automatisoitujen ilmoitusten tueksi.

Kokonaispalvelumme ominaisuuksiin kuuluvat mahdollisuus portaattomaan volyymin kasvuun, ammattimaiset prosessit ja ylläpito, vakioidut ratkaisut ja selkeä arkkitehtuuri, kattava valvonta ja yksi vastuutoimittaja. Emtelen kautta saat käyttöösi kriittisen infrastruktuurin sekä kyber- ja tietoturvan viimeaikaisimmat innovaatiot hallitusti ja luotettavasti.

Palvelumme on aina asiakkaan tarpeesta johdettua.

 

Ratkaisumme energiasektorille

TEOLLISUUS JA AUTOMAATIO

Emtele toimittaa teollisuuden koneiden ja laitteiden etävalvonta- ja automaation konsultointia, analytiikkaa ja tietoturvapalveluita.

Emtelen avulla saat käyttöösi valikoitujen toimittajien ratkaisusta rakennetun tietoturvallisen kokonaisuuden, joka on rakennettu asiakastarpeeseen ja jatkuvaan kehittämiseen perustuen. Palvelullamme on korkea käytettävyys ja luotettavuus. Kokonaispalvelumme ominaisuuksiin kuuluvat mahdollisuus portaattomaan volyymin kasvuun, ammattimaiset prosessit ja ylläpito, vakioidut ratkaisut ja selkeä arkkitehtuuri, kattava valvonta ja yksi vastuu.

Palvelumme on aina asiakkaan tarpeesta johdettua.

Kiinnostuitko Emtelen tarjoamista palveluista ja haluat kuulla lisää?