ENERGIASEKTORI

Tietoturvallisia ja asiakkaan tarpeisiin suunniteltuja ratkaisuja.

Emtele toimittaa koneiden ja laitteiden tietoliikenne- ja muuntamoautomaatiopalveluja kriittisessä infrastruktuurissa, kuten energian jakeluverkossa, vesi- ja jätevesiprosesseissa. Palvelullamme on korkea käytettävyys ja luotettavuus ja niissä on huomioitu ajanmukaiset tietoturvavaatimukset.

Parannamme sähköverkon toimivuutta ja turvallisuutta huomioiden verkon käyttöiän, komponenttien kapasiteettikyvyn ja kuormituksen. Tarjoamamme vikaindikaatio- ja FieldCom-ratkaisu on rakennettu maakaapeli- tai ilmaverkkoon asennettavan patentoidun vikaindikointilaitteen sekä tietoturvatun kommunikaatiojärjestelmän kokonaisuudesta. Vikaindikaatio tarjoaa uuden ulottuvuuden sähköverkon valvontajaksoon, jonka avulla verkon toimintaa kyetään seuraamaan tarkemmin ja toimintakykyä uhkaavin tilanteisiin voidaan reagoida ennakoivasti. Ratkaisumme avulla pystymme muodostamaan tilannekuvan, jonka avulla korjaustoimenpiteiden ja laiteinvestointien ajoitus ja ohjaaminen tehostuu. Lisäksi verkon toiminnasta saatua tietoa voidaan käyttää ennakoivan analytiikan sekä automatisoitujen ilmoitusten tueksi.

Kokonaispalvelumme ominaisuuksiin kuuluvat mahdollisuus portaattomaan volyymin kasvuun, ammattimaiset prosessit ja ylläpito, vakioidut ratkaisut ja selkeä arkkitehtuuri, kattava valvonta ja yksi vastuutoimittaja. Emtelen kautta saat käyttöösi kriittisen infrastruktuurin sekä kyber- ja tietoturvan viimeaikaisimmat innovaatiot hallitusti ja luotettavasti.

Palvelumme on aina asiakkaan tarpeesta johdettua.

PROSESSITEOLLISUUS

Tietoturvallisia ja asiakkaan tarpeisiin suunniteltuja ratkaisuja.

Emtele toimittaa prosessiteollisuuden koneiden ja laitteiden etävalvonta- ja automaation konsultointia ja tietoturvapalveluita. Palveluillamme on korkea käytettävyys ja luotettavuus. Kokonaispalvelumme ominaisuuksiin kuuluvat mahdollisuus portaattomaan volyymin kasvuun, ammattimaiset prosessit ja ylläpito, vakioidut ratkaisut ja selkeä arkkitehtuuri, kattava valvonta ja yksi vastuu.

Palvelumme on aina asiakkaan tarpeesta johdettua.

eHealth

Palvelumme antaa tehokkaan työkalun etämonitoroinnin-, etädiagnosoinnin- ja etäkuntoutuksen toteuttamiseksi. Palvelumme mahdollistaa on hoitotyön tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen tukien myös laadullisia tavoitteita. Tällöin voidaan saavuttaa laitoshoidon ja päivystystyyppisten kontaktien vähentyminen.

Palvelumme on aina asiakkaan tarpeesta johdettua.

Kiinnostuitko Emtelen tarjoamista palveluista ja haluat kuulla lisää?