Verkkoanalysaattori älykkääseen sähköverkkoon

 • Maakaapeliverkkoon
 • Ilmajohtoverkkoon

OMINAISUUS

Vianilmaisufunktiot

(FPI, Fault Passage Indication)

 • Yksivaiheinen maasulku, kaksoismaasulku
 • Katkeilevat maasulut – PATENTOITU MENETELMÄ
 • Oikosulut
 • Indikointi perustuu virtamittauksiin

Vikojen ennakointi

 • Ohimenevien lyhytkestoisten maasulkujen rekisteröinti (lokitietokanta, häiriötallenteet)

Kompakti rakenne

Rogowski-kelat:

 • Kahden vaihevirran ja summavirran mittaus, tai
 • kolmen vaihevirran mittaus

Sama keskusyksikkö VA200C sopii sekä:

 • Maakaapeleihin
 • Ilmajohtoihin

Helppo asentaa

 • Avattavat jälki- tai tehdasasenteiset Rogowskikelat muuntamoille
 • Ilmajohtoasennuksia varten tukieristimiin integroidut Rogowskikelat
 • Plug-in -kaapelointi

Laajennettavuus

 • Peruskokoonpanossa kahden lähdön mittaukset (kaksi haaraa). Laajennettavissa kymmenelle lähdölle

Tehon mittaus

 • Vaihejännitteiden mittaus kapasitiivisilla tai resistiivisillä sensoreilla

ETU

VIKE VA200C verkkoanalysaattori tunnistaa oikosulun, maasulun ja katkeilevan maasulun ja lähettää reaaliaikaista dataa ja hälytyksiä asiakkaalle viasta ja vian suunnasta.

HYÖTY

Vian etsintäaika ja vaikutus loppuasiakkaalle minimoituu. Näin taataan korkea käytettävys ja toiminnan laatu. Vioista ja häiriöistä tallennettavat häiriötallenteita voidaan käyttää verkossa tapahtuneiden ilmiöiden analysointiin.

Kiinnostuitko Emtelen tarjoamista palveluista ja haluat kuulla lisää?