Verkkoanalysaattori älykkääseen sähköverkkoon

 • Maakaapeliverkkoon
 • Ilmajohtoverkkoon

OMINAISUUS

Vianilmaisufunktiot

(FPI, Fault Passage Indication)

 • Yksivaiheinen maasulku, kaksoismaasulku
 • Katkeilevat maasulut – PATENTOITU MENETELMÄ
 • Oikosulut
 • Indikointi perustuu virtamittauksiin

Vikojen ennakointi

 • Ohimenevien lyhytkestoisten maasulkujen rekisteröinti (lokitietokanta, häiriötallenteet)

Kompakti rakenne

Rogowski-kelat:

 • Kahden vaihevirran ja summavirran mittaus, tai
 • kolmen vaihevirran mittaus

Sama keskusyksikkö VA200C sopii sekä:

 • Maakaapeleihin
 • Ilmajohtoihin

Helppo asentaa

 • Avattavat jälki- tai tehdasasenteiset Rogowskikelat muuntamoille
 • Ilmajohtoasennuksia varten tukieristimiin integroidut Rogowskikelat
 • Plug-in -kaapelointi

Laajennettavuus

 • Peruskokoonpanossa kahden johtolähdön liityntä. Laajennettavissa kymmenelle johtolähdölle

Tehon mittaus

 • Q-, P- ja S-tehojen mittaus. Vaihejännitteiden mittaus kapasitiivisilla tai resistiivisillä jännitejaoilla.

ETU

VIKE VA200C verkkoanalysaattori tunnistaa oikosulun, maasulun ja katkeilevan maasulun ja lähettää reaaliaikaista dataa ja hälytyksiä asiakkaalle viasta ja vian suunnasta.

HYÖTY

Vian etsintäaika ja vaikutus loppuasiakkaalle minimoituu. Näin taataan korkea käytettävys ja toiminnan laatu. Vioista ja häiriöistä tallennettuja häiriötallenteita voidaan käyttää verkossa tapahtuneiden ilmiöiden tehokkaaseen analysointiin.

Kiinnostuitko Emtelen tarjoamista palveluista ja haluat kuulla lisää?