VIKE – Patentoitu vikaindikaattori älykkääseen sähköverkkoon

Maakaapeliverkkoon

Ilmajohtoverkkoon

OMINAISUUS

Vianilmaisufunktiot

(FPI, Fault Passage Indication)

 • Yksivaiheinen maasulku, kaksoismaasulku
 • Katkeilevat maasulut – PATENTOITU MENETELMÄ
 • Oikosulut
 • Indikointi perustuu virtamittauksiin

Vikojen ennakointi

 • Ohimenevien lyhytkestoisten maasulkujen rekisteröinti (lokitietokanta, häiriötallenteet)

Kompakti rakenne varmistaa kytkettävyyden

Rogowski-kelat:

 • Kahden vaihevirran ja summavirran mittaus, tai
 • kolmen vaihevirran mittaus

Sama keskusyksikkö VA200C sopii sekä:

 • Maakaapeleihin
 • Ilmajohtoihin

Helppo asentaa ja ottaa käyttöön

 • Avattavat jälki- tai tehdasasenteiset Rogowski-kelat muuntamoille
 • Ilmajohtoasennuksia varten tukieristimiin integroidut Rogowski-kelat
 • Plug-in -kaapelointi

Laajennettavuus

 • Peruskokoonpanossa kahden johtolähdön liityntä. Laajennettavissa kymmenelle johtolähdölle

Tehon mittaus

 • Q-, P- ja S-tehojen mittaus. Vaihejännitteiden mittaus kapasitiivisilla tai resistiivisillä jännitejaoilla.

ETU

Emtele VIKE Vikaindikaattori

 • tunnistaa oikosulun, maasulun ja katkeilevan maasulun
 • lähettää reaaliaikaista dataa ja hälytyksiä verkon tilasta, mahdollisesta viasta ja vian suunnasta
 • dokumentoi ja tallentaa ajankohtaistietoa verkosta
 • kommunikoi sähköverkon ohjausjärjestelmien kanssa – kaikki tieto tallentuu yhteen kanavaan!

HYÖTY

Emtele VIKEn avulla

 • vian etsintäaika ja vaikutus loppuasiakkaalle minimoituu
 • korkea käytettävys ja toimivuus varmistuu
 • toiminnan laatu paranee
 • analysointi tehostuu: tallennettuja häiriötallenteita voidaan käyttää verkossa tapahtuneiden ilmiöiden tehokkaaseen analysointiin

Kiinnostuitko Emtelen tarjoamista palveluista ja haluat kuulla lisää?