EMTELE PARTNERINA DIGITALISAATIOSSA

Kyky asioiden sähköiseen monitorointiin ja etähallintaan koneiden ja laitteiden maailmassa synnyttää innovaatioita ja mielenkiintoa johtaen merkittäviin muutoksiin yksityisen ja julkisen sektorin toiminnassa ja toimintamahdollisuuksissa. On pohdittu uudelleen niitä toimintamalleja, joilla hallitaan tuotantoinvestointeja, tuotetaan terveyden ja hyvinvoinnin palveluita, varmistetaan energian häiriötön saatavuus ja muutoin aikaansaadaan suurempaa tuottavuutta digitalisaation hyödyntämisen avulla. Tässä digitalisaation aiheuttamassa muutoksessa mukana pysyminen ja sen nopea hyödyntäminen vaativat uusia kompetensseja ja teknologioita. Muutoksen hyödyntämisen haasteena on sen nopea sykli ja nopeasti muuttuvat teknologiat. Internetin ja viestintäteknologian ratkaisut ovat yhä monimutkaisempia ja teknologioiden koordinointi ja kokonaisuuden hallinta vaikeaa. Oman haasteensa tuo tietoturvallisuuden hallinta.

Emtelen syntyminen

Sähköisen monitoroinnin ja etähallinnan mittavat hyödyt  ja sen toteuttamisen haasteet synnyttivät Emtelen. Asiakkaat ovat tutkineet mitä hyötyjä ja kuinka toteutettuna olisi mahdollista hypätä internetin tarjoamiin uusiin liiketoimintaa kehittäviin innovaatioihin.

Emteleä perustettaessa asiakkaat halusivat Emtelen mukaan strategiatyöskentelyynsä. Uudet liiketoimintakonseptit perustuivat koneiden ja laitteiden etämonitorointiin. Etämonitoroinnilla tavoitellaan laitteiden huollon ja kunnossapidon ennakointia ja liiketoimintaprosessien automatisointia. Asiakkaan innovaatioiden toteutukseen tarvittavia monialaisia teknologioita ei ollut mahdollista saada yhden toimittajan valikoimasta. Tähän tarpeeseen Emtele loi liiketoimintaekosysteemin, joka kykeni toimittamaan laajoja kokonaisratkaisuja. Nyt asiakas määrittelee avaimet käteen ratkaisun ja tekee yhden toimijan, Emtelen, kanssa pitkäaikaisen palvelusopimuksen. Sopimuksessa määritellään vastuut ratkaisun toiminnan luotettavuudesta ja käytettävyydestä sekä skaalautuvuudesta tulevaisuuden tarpeisiin. Palvelusopimuksen aikana sovitaan uusista kehitystarpeista.

LAATUPOLITIIKKA

Internet-ajan automaatio ja digitalisaatio tuovat enenevässä määrin niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin liiketoimintaprosesseihin anturoituja ja kommunikoivia järjestelmiä ja palveluita, jotka tuottavat asiakkaalle olennaista ja arvokasta tietoa. Yhä useammin laitteita ohjataan etänä ja automaattisesti. Näihin asiakastarpeisiin toimitamme asiakaslähtöisiä, innovatiivisia kokonaispalveluratkaisuja luomaan asiakkaalle enemmän arvoa.

Tuottamamme tietämys ohjaa oikeisiin toimenpiteisiin ja ratkaisuihin – mahdollistamme siirtymisen automaatiosta tiedolla ennakointiin. Jaamme asiakkaan riskiä palveluiden häiriöttömästä toiminnasta ja olemme kumppanina täyttämässä asiakkaan kehitystarpeita – mahdollistamme tulevaisuuden vaatimat muutokset.

Olemme sitoutuneet vaatimusten täyttämiseen ja laadunhallintajärjestelmämme jatkuvaan parantamiseen.

Olemme asiakkaan avainkumppani tuottavuuden ja laadun parantamisessa. Raakatietoa jalostamalla nopeutamme asiakkaan prosesseja. Siirrymme automaatiosta tietämyspohjaiseen ennakointiin.

Emtelen vahva ydinosaaminen ja kumppaniverkosto tuottavat asiakkaille laatua ja häiriöttömyyttä pitkäaikaisilla palvelulupauksilla. Vaikuttavuus ja tuottavuus syntyvät optimaalisen tiedon keräämisen, prosessoinnin ja hyödyntämisen kautta.

Hallitus

Hannu Martikainen, Hallituksen puheenjohtaja

Tekniikan tohtori, dosentti

 • Geniem Oy: hallituksen jäsen, 2004-2006, hallituksen pj, 2006
 • EIRMA (European Industrial Research Management Association): hallituksen jäsen, 2002-2004
 • Rauma Materials Technology Oy: hallituksen pj, 1993-95, hallituksen jäsen, 1995-2000

Hannu Martikainen, yhtiön toimitusjohtaja, on aiemmin toiminut liiketoiminnan kehitysjohtajana TeliaSonerassa. Hän työskenteli strategisissa uudistamishankkeissa ja tarjooman kehittämisessä yhtiön merkittäville asiakkaille. Hänellä on laaja osaaminen teknologioiden johtamisesta toimittuaan Metso Oyj:n teknologiajohtajana. Hän on Tekniikan Akatemian jäsen ja toiminut myös usean vuoden ajan Euroopan komission Joint Research Centerissä advisory boardin teollisuusjäsenenä. Hän on lisäksi toiminut useissa tehtävissä kansainvälisessä markkinoinnissa, liiketoiminnan kehityksessä, uusyritystoiminnassa ja t&k:ssa.

Tapio Hintikka, Hallituksen jäsen

M.Sc. (Eng.)

 • TeliaSonera AB: hallituksen pj, 2002-2004
 • Sonera Oyj: hallituksen pj, 2001-2002
 • Hackman Oyj: CEO, 1997-2002
 • Teleste Oyj: hallituksen vpj, 2001-2002, hallituksen pj, 2003-2009
 • CapMan Oyj: hallituksen jäsen, 2004-2011
 • Evli Bank Oyj: hallituksen jäsen, 2003-2004, hallituksen vpj 2005-2010
 • Aina Group Oyj: hallituksen pj, 2006-2011

Tapio Hintikalla on laaja teollis-kaupallisten liiketoimintojen johtajakokemus mm. Hackman (CEO), Nokia (EXC VP) and Rauma Repola (EXC VP). Hän on ollut useiden laajojen rakenteellisten liiketoimintamuutosten arkkitehti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hänen liiketoiminnan johtajakokemukseensa kuuluvat useat eri teollisuuden ja palveluliiketoimintojen alat valmistuksesta ICT-liiketoimintaan. Hän on tehnyt useita suuria rahoitus-, yhdistymis- ja akvisitiojärjestelyjä eri yhtiöille ja osallistunut moniin uusien liiketoimintojen kehittämishankkeisiin.

Markus Nummi, Hallituksen jäsen

MBA

 • CCT-ChemCoTec Ltd Oy, Perustaja, CEO, Hallituksen puheenjohtaja 1998-
 • Holdingon Ltd Oy, CEO, Hallituksen puheejohtaja 2010-
 • ETM- eurotools GmbH,  Toimitusjohtaja, Hallituksen jäsen 2013-
 • Kemso Oy, Hallituksen jäsen 2016-

Markus Nummi on kansainvälisen kaupan ammattilainen. Hänellä on laaja kokemus myynnistä ja markkinoinnista, etenkin Aasian, kauko-idän sekä Afrikan markkinoilla. Hänen kokemukseensa kuuluvat paperi-ja selluteollisuuden, sekä kierrätys-, ja kaivosteollisuuden toimialat. Hän on  lisäksi toiminut useissa kansainvälisissä liiketoiminnan kehittämishankkeissa, erityisesti Saksassa ja Aasiassa.

Kalle Martikainen, Hallituksen jäsen

DI

 • Patria Aviation Oy, 2001 –
  • Tuotepäällikkö, 2018 –
  • Päätuoteomistaja
  • Tuoteryhmäpäällikkö
  • Projektipäällikkö
  • Tutkimusinsinööri
  • Suunnitteluinsinööri

Kalle Martikaisella on monipuolisesti kokemusta tuotekehityksestä ja tuotteenhallinnasta sekä tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista turvallisuuden ja maanpuolustuksen kannalta kriittisellä sovellusalueella. Hän on johtanut ainutlaatuista suorituskykyä tarjoavien passiivisten radiotaajuisten sensorijärjestelmien kehitystä ensimmäisistä teknologiademonstraatioprojekteista sarjavalmistukseen ja ylläpitoon asti. Hän on myös vastannut tuotealueen asiakaskontakteista ja valmistellut merkittävien tiedustelu- ja valvontajärjestelmäkokonaisuuksien toimitussopimuksia. Hän hallitsee laajan kirjon teknologioita signaalinkäsittelystä ja RF-elektroniikasta ohjelmistotuotantoon ja on innokas soveltamaan uusia ideoita ja uusimpia teknologioita parhaiden ratkaisujen saavuttamiseksi.

Hanna Ekman, Hallituksen jäsen

OTM

 • Asianajoitoimisto Salvén & Wuorenpää: lakimies (2003-2007), osakas (2008-2011)
 • Ajanta Oy: Head of Legal Affairs, luottamustehtäviä konserniyhtiöissä 2012 – 2015

Hanna Ekman on asianajotehtävissään toiminut kansainvälisen kaupan neuvonantajana keskittyen erityisesti teollisuuden tuotantolinjastojen sekä tuotantoon liittyvien konsultointipalveluiden vientiin ja tuontiin. Sijoitusyhtiön kansainvälisessä ja monialaisessa konsernissa hänen vastuullaan ovat olleet konsernin lakiasiat ja osassa konserniyhtiöitä omistajanohjaus hallitustyöskentelyn kautta. Hanna Ekman aloitti Emtele Oy:ssä 2015 hallinnon tehtävissä toimittuaan sitä ennen yhtiön konsulttina vuodesta 2006.

Johtoryhmä

Hannu Martikainen

Hannu Martikainen

Toimitusjohtaja

hannu.martikainen(at)emtele.com
+358 40 062 2077

Hanna Ekman

Hanna Ekman

Varatoimitusjohtaja

hanna.ekman(at)emtele.com
+358 50 306 5904

Jouko Koskinen

Jouko Koskinen

Myynti- & markkinointi ja liiketoiminnan kehitys

jouko.koskinen(at)emtele.com
+358 40 820 2388

Jussi Vasama

Jussi Vasama

IIoT & kyberturva

jussi.vasama(at)emtele.com
+358 50 381 0227

Ville Sallinen

Ville Sallinen

Konseptikehitys

ville.sallinen(at)emtele.com
+358 40 744 8731

Joni Ekholm

Joni Ekholm

Liiketoiminta-alueet MUKE ja FieldCom

joni.ekholm(at)emtele.com
+358 40 508 7308

Erkki Viitala

Erkki Viitala

R&D

erkki.viitala(at)emtele.com
+358 50 595 0900