Emtele on nyt Emtele Automation – Emtele is now Emtele Automation

Onko sähköverkkoyhtiön oltava tietoliikenteen asiantuntija? Ei, ellei se it­se niin ha­lua.
 
Ei, jos se ha­luaa sääs­tää ja toi­mia edul­lisem­min. Ei, jos se ul­kois­taa 
asian­tunti­juut­ta.
Ei, kun se valit­see 
kump­pa­nik­seen Em­te­len.

Emtelen Fiksu verkko™ — kustannustehokasta luotettavuutta tarpeisiinne

Maailman ensimmäinen energiasektorin GMaaS (Grid Management as a Service) -palveluntarjoaja Emtele on verkostoautomaation asiantuntija. Sen Fiksu verkko™ muuttaa käsitykset, kuinka sähkönjakelussa tarvittavaa teknologiaa kannattaa rakentaa ja hallita.

Kertokaa, mitä toivotte teknologialtanne ja mikä tekisi verkostanne luotettavamman – ja me kerromme, kuinka sen teille teemme ja tarjoamme – millainen on kustannuksia säästävä suosituksemme. Kartoitetaan tarpeenne yhdessä ja hyödynnetään osaamistamme niiltä osin kuin se on toimintanne kannalta järkevää. Win-win.

Miksi ostaa teknologiaa, jos voi ostaa edullisemmin vain sen tarjoamat hyödyt?

Alan paras osaaminen on nyt ostettavissa luotettavana, kehittyvänä ja skaalautuvana palveluna.

Vaihtoehtoja tälle ovat:

Kaiken tekeminen ja opettelu itse – sekä siihen liittyvä riskin kantaminen niin  kehitystyöstä, rekrytoinneista, ammattitaidon ylläpitämisestä kuin koko projektin onnistumisesta.

Ostaminen useammalta toimijalta ja integroinnin hoitaminen itse.
Tähän liittyy riski vastuujaoista, jos kaikki ei olekaan ”ihan”. Vastuut suuret, työmäärä suuri, riskit suuret – ja säästöt pienet, jos niitä on lainkaan.

Sähkönjakelun toimivuutta kaikilla tuotantotavoilla

Olemme jakaneet ratkaisumme kahteen erilaiseen tarpeeseen:

1. Fiksu verkko™ – toimivan energiatuotannon ja -siirron tarpeisiin
2. Fiksu verkko™ aurinko & tuuli – uusien puistojen tarpeisiin

Emtele –
lupaus toimivuudesta

Halumme tehdä yhteistyötä on suomalaisen suoraviivainen. Vaadimme itseltämme paljon – ja lupaamme sen kaiken asiakkaalle.

Lupauksemme ovat konkreettisia ja pidämme ne. Kokemuksemme on, että asiakassuhde voi aika hyvin sillä tavalla.

Lupaamme kaikkiin haluamiinne
kommunikaatioliittymiin

99,96 %

toimivuuden (kuukauden keskiarvona)
mobiiliyhteyksillä (kuitujen kaivamista maahan ei tarvita.)

Käytännössä tämän tason toimintavarmuus on järkevää olla käytössä kriittisissä kohteissa.

Fiksu verkko™ on maailman kustannustehokkain sähköverkon luotettavuusratkaisu

Se rakentaa paremmin ja luotettavammin toimivaa sähköverkkoa tarjoamalla:

Automaation ja ICT-verkon suunnittelun

Teknologioiden ja toimenpiteiden yksilöllisen kartoituksen yhteistyössä kanssanne.

Markkinoiden parhaat teknologiat käyttöön

Asiantuntemusta, jonka avulla valitaan tarpeisiinne parhaiten sopivat tekniset ratkaisut.

Vianselvityksen yhdellä vastuulla

Kaikkihan on helppoa niin kauan kuin pyörät pyörivät ja kaikki menee suunnitellusti. Mutta sen jälkeen alkavat erot. Jo vastuiden selvittäminen on hyvin aikaa vievä ja kallis prosessi.

Teknologiainvestoinnit

Rahoituksen ja tarvitsemanne teknologiat.

+ Operoinnin

Konsultoinnin, asennuksen ja käyttöönoton, kunnossapidon, 24/7 tuen, elinkaarituen.

Ota yhteyttä

Kerro, mikä tekisi verkostanne luotettavamman ja me kerromme, kuinka sen teille tarjoamme.

Lähetä viesti »

Pienemmät kulut
sähkönjakelun katkottomuudella

Voisiko reaaliaikaista ymmärrystä verkon tilanteesta ja sen tilan kehittymisestä lisätä? Kuinka paljon olette valmiita menettämään tuloksestanne sähkökatkojen vuoksi?

Kokemuksemme on osoittanut, että lisääntynyt ymmärrys näkyy (toimitusvarmuuden kautta) suoraan kannattavuudessa.

Tekniset tarpeet muuttuvat nopeammin kuin koskaan

Automaatio ja digitaalinen transformaatio muuttavat teknologialta vaadittavaa nopeutta ja tarkkuutta.

Verkon ylläpito on yhä kriittisempää ja katkoksiin suhtaudutaan yhä kriittisemmin. Lisäksi hajautetun energiatuotannon lisääntyminen asettaa sähköverkolle uusia vaatimuksia, kun sähkö alkaa kulkea yhä enenevissä määrin molempiin suuntiin.

Elinkaariajattelumallimme on ratkaisu teknologian monimutkaistumiseen ja yhä nopeampaan muutokseen. Ylläpitosopimus kanssamme takaa, että toiminnallisuus on toteutettu viimeisimmällä teknologialla koko sen voimassaolon ajan. Näin se on aina ajan tasalla.

Älykäs vai Fiksu verkko?

Älykkyys voi olla investointeja ja suojautumista kaikkia riskejä vastaan, kun fiksuus elää olosuhteiden ja todennäköisyyksien maailmassa: mikä on riittävää varustautumista, mikä on juuri meidän tapauksessamme järkevää.

Ota yhteyttä tai varaa maksuton konsultaatio

Varaa aika keskusteluun kanssamme.
Tai kirjoita – ja otamme yhteyttä.

Lähetä viesti »