Emtele on nyt Emtele Automation – Emtele is now Emtele Automation

Kun puhutaan opera­tiivisen tieto­liikenteen luotetta­vuudesta, yllättäen esillä on myös edullisuus

Harvoin luotettavuus on hinnan kanssa niin sopusoinnussa kuin Emtelen hoitamassa operatiivisessa tietoliikenteessä.

Sen lisäksi, että mobiilina hoidettu tietoliikenteen käytettävyys on luokan 1 (CL1) -liittymissä vähintään 99,96 %, uusissa projekteissa saadaan melkoinen säästö, kun kaapeleita ei tarvitse kaivaa maahan enää lainkaan.

Emtele FieldCom – suunniteltu kriittisiin yhteyksiin

Emtele FieldCom on jakeluverkon tietoliikennepalvelu, joka on suunniteltu kriittiseen infrastruktuuriin kuten sähköverkon vikojen ja myrskyjen aiheuttamien jakeluhäiriöiden minimointiin sekä vesihuollon tai kaukolämmön ohjaus- ja mittauskohteisiin. Skaalautuva ja luotettava operaattoritason ympäristö harmonisoi hajautuneet ja vaikeasti ylläpidettävät kaukokäyttöverkot ja -yhteydet.

FieldCom-tietoliikenneratkaisussa yhdistyvät kommunikaatiojärjestelmän toimivuus ja huippuluokan tietoturvallisuus. Näin voimalaitokset, sähkö- ja erotinasemat, muuntamot ja muut sähköverkon kriittiset laitteet ovat luotettavasti yhteydessä valvomoon/käyttökeskukseen ja omiin hallintasovelluksiin.

Energiakentän tietoliikenne ja tietoturva yhtenä toimivana palveluna

FieldComin avulla saadaan luotua kokonaisvaltainen tilannekuva, mitä kentällä sähköverkossa, sähköasemilla ja voimalaitoksilla tapahtuu. Samalla se turvaa erityisesti kentällä yksin työskenteleviä, ehkäisee vahinkoja ja auttaa varautumaan ja reagoimaan nopeasti uhkaaviin tilanteisiin.

Palvelu sisältää kokonaisvastuun suunnittelusta, toimituksesta, viankorjauksesta ja ylläpidosta koko sopimuskauden ajan (yleisimmin 15 vuotta).

FieldCom on tärkeä osa Emtelen Fiksu verkko™ -palvelua

Palvelu kootaan avaimet käteen -periaatteella tarpeidenne mukaan.

Käytössä mm:

Emtele FieldCom on käytössä kriittisissä ympäristöissä niin sähkönjakelu- kuin voimalaitosverkoissa (tuulipuistot ja vesivoimalat) ja mm. seuraavilla asiakkaillamme: Helen-konserni, Vantaan Energia Sähköverkot, Ilmatar ja Turku Energia Sähköverkot.

Jakelu­verkon tieto­liikenne kokonais­palveluna

FieldCom-tietoliikenneratkaisu sisältää kokonaispalveluna voimalaitosten, sähkö- ja erotinasemien, muuntamoiden ja vastaavien kriittisten laitteiden väliset telematiikka- ja kommunikaatiopalvelut, sekä niihin liittyen:

 • Suunnittelun, pilotoinnin ja projektijohdon
 • Tarvittavat laitteistot ja tietoliikenneyhteydet
 • Laitteistojen ja yhteyksien asennukset ja asetukset
 • Etäkommunikoinnin tietoturva-, valvonta- ja hallintapalvelut
 • NC ER -verkkosäännön mukaisen luotettavuuden (CL1)
 • Huolto- ja ylläpitopalvelut (ks. alla)

Mukana huolto- ja ylläpitoprosessi

 • Automaattinen 24/7 valvonta
 • Tapahtumien hallinta ja koordinointi – Service Desk (palvelupiste) 8/5 – 24/7
 • Häiriönselvitys ja viankorjaus niin etänä kuin kentällä
 • Häiriön ja vian jälkiselvitys
 • Laitekonfiguraatioiden ylläpito ja muutosten hallinta
 • Tietoturvan hallinta
 • Palvelutason seuranta ja raportointi

FieldCom-palvelun toteutuksen vaiheet

 • Kenttäkatselmus, jossa kartoitetaan laite- ja asennus-/kaapelointitarpeet, suunnittelu
 • Tarvittavat laitteet, yhteydet, ohjelmistot, tietoturva ja konfiguraatiot tarpeisiin mitoitettuna
 • Laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenteen asennukset ja konfiguroinnit kaapelointeineen
 • 24/7 valvonta, käyttäjä- ja laitehallinta, monitorointi, etä- ja kenttäylläpito, viankorjaus sekä palvelutasoraportointi

Materiaalit

Keskeiset hyödyt asiakkaallemme

 • Tuotteistettu 24/7 palvelu, ratkaisu tarpeidenne mukaan
 • Kaikki kustannukset tiedossa etukäteen – ylläpitokustannukset sisältyvät palveluun
 • Nopea palvelun käyttöönotto
 • Korkea automaatiotaso, käytettävyys, saatavuus ja skaalautuvuus
 • Kaikki verkkoteknologiat käytössä
 • Parantunut käyttövarmuus ja tietoturva – auditoitu ympäristö
 • Vähemmän kenttäkäyntejä
 • Erilaiset laskutus- ja tasemallit mahdollisia
 • Valmiit tuotteet eri kriittisyysluokille: CL1, CL2, CL3
 • Nopeutunut tilannetieto ja etäohjattavuus
  -> minimoidut keskeytyshaitat
 • Kokonaisratkaisu yhdeltä vastuulliselta toimittajalta: yksi sopimus – yksi vastuu

Jakeluverkon tietoliikenteen kehityssuuntia, joihin palvelumme vastaa

 • Taipuminen tiedonsiirron kasvaviin ja yhä monimuotoisempiin vaatimuksiin
 • Todellisten kustannusten määrittäminen etukäteen
 • Monimutkaistuminen – ajan tasalla pysyminen edellyttää yhä spesifimpää erikoisosaamista, jolle harvoin on muuta käyttöä
 • Tietoturva myös suojattujen verkkojen sisällä oleville palveluille ja laitteille

Ota yhteyttä tai varaa maksuton konsultaatio

Varaa aika keskusteluun kanssamme.
Tai kirjoita – ja otamme yhteyttä.

Lähetä viesti »