YHTEYSTIEDOT 2017-03-08T13:45:10+00:00

YHTEYSTIEDOT

HALLITUS

M.Sc. (Eng.)

 • TeliaSonera AB: hallituksen pj, 2002-2004
 • Sonera Oyj: hallituksen pj, 2001-2002
 • Hackman Oyj: CEO, 1997-2002
 • Teleste Oyj: hallituksen vpj, 2001-2002, hallituksen pj, 2003-2009
 • CapMan Oyj: hallituksen jäsen, 2004-2011
 • Evli Bank Oyj: hallituksen jäsen, 2003-2004, hallituksen vpj 2005-2010
 • Aina Group Oyj: hallituksen pj, 2006-2011

Tapio Hintikalla on laaja teollis-kaupallisten liiketoimintojen johtajakokemus mm. Hackman (CEO), Nokia (EXC VP) and Rauma Repola (EXC VP). Hän on ollut useiden laajojen rakenteellisten liiketoimintamuutosten arkkitehti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hänen liiketoiminnan johtajakokemukseensa kuuluvat useat eri teollisuuden ja palveluliiketoimintojen alat valmistuksesta ICT-liiketoimintaan. Hän on tehnyt useita suuria rahoitus-, yhdistymis- ja akvisitiojärjestelyjä eri yhtiöille ja osallistunut moniin uusien liiketoimintojen kehittämishankkeisiin.

Tekniikan tohtori, dosentti

 • Geniem Oy: hallituksen jäsen, 2004-2006, hallituksen pj, 2006
 • EIRMA (European Industrial Research Management Association): hallituksen jäsen, 2002-2004
 • Rauma Materials Technology Oy: hallituksen pj, 1993-95, hallituksen jäsen, 1995-2000

Hannu Martikainen, yhtiön toimitusjohtaja, on aiemmin toiminut liiketoiminnan kehitysjohtajana TeliaSonerassa. Hän työskenteli strategisissa uudistamishankkeissa ja tarjooman kehittämisessä yhtiön merkittäville asiakkaille. Hänellä on laaja osaaminen teknologioiden johtamisesta toimittuaan Metso Oyj:n teknologiajohtajana. Hän on Tekniikan Akatemian jäsen ja toiminut myös usean vuoden ajan Euroopan komission Joint Research Centerissä advisory boardin teollisuusjäsenenä. Hän on lisäksi toiminut useissa tehtävissä kansainvälisessä markkinoinnissa, liiketoiminnan kehityksessä, uusyritystoiminnassa ja t&k:ssa.

DI

 • Amec Foster Wheeler Energia Oy, 2014-
  • Projektipäällikkö
 • Valmet Power Oy / Metso Power Oy / Kvaerner Power Oy, 2006-2014
  • Projektipäällikkö
  • Suunnittelupäällikkö
  • Työmaapäällikkö
  • Kehitysinsinööri

Jaakko Martikainen on johtanut voimantuontanto- ja sellu- ja paperialan asiakkaille toimitettuja suuria kansainvälisiä kattilalaitosprojekteja. Hänellä on kokemusta laajojen toimittajaverkostojen hallinnasta sekä toimimisesta asiakasrajapinnassa projektien kaikissa vaiheissa myynnistä suunnitteluun, hankintaan, valmistukseen, asennukseen, käyttöönottoon, luovutukseen ja takuuprojektien johtamiseen.

MBA

 • CCT-ChemCoTec Ltd Oy, Perustaja, CEO, Hallituksen puheenjohtaja 1998-
 • Holdingon Ltd Oy, CEO, Hallituksen puheejohtaja 2010-
 • ETM- eurotools GmbH,  Toimitusjohtaja, Hallituksen jäsen 2013-
 • Kemso Oy, Hallituksen jäsen 2016-

Markus Nummi on kansainvälisen kaupan ammattilainen. Hänellä on laaja kokemus myynnistä ja markkinoinnista, etenkin Aasian, kauko-idän sekä Afrikan markkinoilla. Hänen kokemukseensa kuuluvat paperi-ja selluteollisuuden, sekä kierrätys-, ja kaivosteollisuuden toimialat. Hän on  lisäksi toiminut useissa kansainvälisissä liiketoiminnan kehittämishankkeissa, erityisesti Saksassa ja Aasiassa.

OTM

 • Asianajoitoimisto Salvén & Wuorenpää: lakimies (2003-2007), osakas (2008-2011)
 • Ajanta Oy: Head of Legal Affairs, luottamustehtäviä konserniyhtiöissä 2012 – 2015

Hanna Ekman on asianajotehtävissään toiminut kansainvälisen kaupan neuvonantajana keskittyen erityisesti teollisuuden tuotantolinjastojen sekä tuotantoon liittyvien konsultointipalveluiden vientiin ja tuontiin. Sijoitusyhtiön kansainvälisessä ja monialaisessa konsernissa hänen vastuullaan ovat olleet konsernin lakiasiat ja osassa konserniyhtiöitä omistajanohjaus hallitustyöskentelyn kautta. Hanna Ekman aloitti Emtele Oy:ssä 2015 hallinnon tehtävissä toimittuaan sitä ennen yhtiön konsulttina vuodesta 2006.

Puh: 050 306 5904

AVAINHENKILÖT

 • DI, aikaisemmin projektijohtajana TeliaSonerassa
 • erityisosaaminen: IoT, langattomat ratkaisut, projektijohtaminen
 • 18 vuotta alan kokemusta: TeliaSonera

Puh: 040 508 7308

 • Insinööri, aikaisemmin myyntijohtajana Flextronics:lla
 • erityisosaaminen: HW-suunnittelu, radiotekniikat, alihankinta
 • 30 vuotta alan kokemusta: Flextronics, Filtronic, Nokia

Puh: 040 744 8731

 • DI, aikaisemmin ohjelmisto- ja tietoturva-asiantuntijana Nokiassa.
 • erityisosaaminen: IoT, ICT, hoiva- ja hoitoratkaisut, Smart Grid, tietojärjestelmät, ICT-arkkitehtuurit, korkean käytettävyyden ratkaisut, projektijohtaminen
 • 15 vuotta alan kokemusta: Nokia, Nomovok

Puh: 050 381 0227

 • DI, aikaisemmin tutkimusjohtajana Comptelissa
 • erityisosaaminen: M2M-ratkaisut, palvelukehitys ja kansainvälinen T&K-johtaminen
 • 33 vuotta alan kokemusta: Comptel, Elisa

Puh: 050 595 0900

Yhteystiedot

Hatanpään valtatie 2A, 6. kerros
33100 TAMPERE
etunimi.sukunimi(at)emtele.com

Y-tunnus: 1961603-2
Lisätiedot: info(at)emtele.com

Haemme jatkuvasti uusia ammattilaisia joukkoomme johtamaan muutosta.