Emtele on nyt Emtele Automation – Emtele is now Emtele Automation
Muuntamo jossa graffitti

Kun muuntamot ovat kauko-ohjattuja, harvoin tarvitsee enää lähettää ketään paikan päälle

Emtele muuntamoautomaatio parantaa niin verkon reagointikykyä ja -nopeutta, käyttövarmuutta kuin turvallisuutta. Tämän lisäksi verkon tilaa voidaan ymmärtää paremmin.

Sen avulla keskijänniteverkon käyttötoimet ja kytkennät voidaan hoitaa vaivattomasti etänä ja vikojen etsintä ja niiden rajaaminen sekä erilaiset huolto- ja kytkentätyöt tehostuvat merkittävästi.
Ratkaisu on maailmanlaajuisestikin harvinaisen toimiva.

Emtele MUKE – tehokasta häiriöiden selvitystä etänä

Emtele MUKE on valintanne mukaan joko modulaarinen ratkaisumme tai palvelumme muuntamoiden erotinohjaukseen ja muuntamoilta tarvittavien mittausten ja vikaindikointien tuottamiseen.

MUKE on integroitavissa olemassa olevaan käytönohjausjärjestelmään lähes kaikissa muuntamo- ja asennusympäristöissä. MUKE-standardipaketit voidaan asentaa niin tehdas- kuin jälkiasenteisesti.

Keskeiset hyödyt asiakkaalle

Muuntamoautomaatioratkaisumme antaa mahdollisuuden keskittyä sähkönjakelun hallintaan ja asiakaspalveluun, kun otamme ohjat teknologian seurannasta ja kehittämisestä, yhteyksien hallinnasta ja valvonnasta, tietoturvasta, eskaloinneista, laitekonfiguraatioista, asennuksista ja viankorjauksesta.

Muuntamoautomaatiolla

 • Vian sijainti saadaan nopeammin selville, jolloin jopa tuntien kestäviä keskeytyksiä voidaan lyhentää vain minuuttien pituisiksi.
 • Viasta kärsivien määrää vähennetään oleellisesti. Vain viallisella osalla olevat asiakkaat jäävät odottamaan korjausta, muille sähköt saadaan palautettua nopeasti.
 • Sähkönjakelun toimitusvarmuus paranee, jolloin sähkönkäyttäjien tyytyväisyys joutuu vähemmän koetteille.
 • Vikapaikan erottamista nopeutetaan korjausta varten. Turvallisuus lisääntyy, koska paikan päällä erottamista ei tarvita.
 • Tuotetaan tietoa sähkönjakeluverkon suunnitteluun, operointiin ja kehittämiseen.
 • Ilkivaltaa voidaan ehkäistä muuntamoiden tarkemmalla seurannalla.
 • Operatiivisia kustannuksia saadaan alennettua.

MUKE on tärkeä osa Emtelen Fiksu verkko™ -palvelua

MUKE on Emtelen keskeisiä elementtejä kattavassa Fiksu verkko™ -palvelussamme, jossa muuntamoautomaatio sovitetaan tarpeisiinne.

Vikaindikointi on osa
muuntamo­automaatio­ratkaisuamme

Käytössä mm:

MUKE on käytössä mm. seuraavilla asiakkaillamme: Turku Energia Sähköverkot, Vantaan Energia Sähköverkot, Helen Sähköverkko, KSS Verkko Oy

Muuntamoautomaatio kokonaispalveluna

 • Luotettava ohjaus-, mittaus- ja monitorointiratkaisu
 • Kaikki kustannukset tiedossa etukäteen – ylläpitokustannukset sisältyvät palveluun
 • Korkea käytettävyys, saatavuus ja skaalautuvuus (SLA)
 • Auditoitu – tietoturvallinen
 • Vähemmän kenttäkäyntejä
 • Nopea palvelun käyttöönotto: yksi sopimus – yksi vastuu
 • Saatavilla tehdasasenteisena tai retrofit
 • Emtelellä ISO 9001 laatu- ja ISO/IEC 27001 -tietoturvasertifikaatit
 • Huolto- ja ylläpitopalvelut (ks. alla)

Emtele Palvelusopimus

 • Elinkaaripalvelu SLA (Service Level Agreement) -sopimuksella
 • Suunnittelu, asennukset, koestukset ja käyttöönotto
 • 24/7 automaattinen valvonta ja hallinta
 • 5/8–24/7 Service Desk, huolto ja ylläpito

Materiaalit

MUKE – tekniset tiedot

 • Useita kotelo- ja pohjalevymitoituksia
 • Erotinohjaukset ja tilatiedot kuorma- ja maadoituserottimille
 • Protokollamuuntavat ja ohjelmoitavat ala-asemat
 • IEC101- ja IEC104-protokollat SCADA:lle
 • Älykäs, kommunikoiva akkujen lataus ja kunnonvalvonta
 • Kauko-/paikallisohjauskytkin
 • I/O myös mm. ovikytkimiin, kosteusantureihin ja SF6-kaasunpaineapukoskettimiin
 • Lämmitin/kuivanapitovastus
 • Long lifetime -akut
 • PJ-laatumittaukset EN 50160 -standardin mukaisesti