Emtele on nyt Emtele Automation – Emtele is now Emtele Automation
Tuulimylly talvisessa maisemassa. Tuulimyllyn läheisyydessä tulee olla varoitusjärjestelmä tippuvasta lumesta ja jäästä, joka voi olla vaarallista ohikulkijoille.

Emtelen Fieldcom Polar Alarm (FPA) ratkaisulla tuulipuistoissa kulkijoita varoitetaan jäänheittovaarasta – täysin langattomasti ja kustannustehokkaasti

Sopivissa olosuhteissa, kun kostea ja pakkasen puolella oleva ilma kohtaavat, saattaa tuulivoimaloiden lapoihin syntyä jääkertymää. Syntyvä jää voimalan lavoissa sekä heikentää hyötysuhdetta on myös turvallisuusriski jäänheiton- ja jään putoamisriskin myötä. Suomen olosuhteissa lähes kaikissa tuulipuistoissa on jäätämisen, ja siksi myös jäänheiton ja jään putoamisen mahdollisuus olemassa. Riski näihin kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän pohjoisessa puistot sijaitsevat.

Jäätä (ja lunta) voi pudota pysähdyksissä olevan ja pyörivän turbiinin lavoista, sekä voimalan nasellista. Pyörivistä lavoista mahdollisesti sinkoilevat jääkokkareet voivat olla massaltaan kymmenistä grammoista muutamaan kiloon. Pahimmillaan jää voi lentää useiden satojen metrien etäisyydelle voimalasta.

Osana tuulipuistojen hankeselvitys- ja rakennuslupaprosessia tehdään jäävaaraselvitys, jossa jäävaaran riski selvitetään teoreettisella ja kokemusperäisellä analysoinnilla. Mallinnuksessa käytetään yleensä 15 m/s tuulen nopeutta, jolla määritetään maksimaalinen jään heitto- ja putoamisetäisyys.

Ihan uusi juttu kertyvä jää ei tietenkään ole ja markkinoilla on jäävaaraan tarjolla erilaisia ratkaisuja, kuten alueelle kulun estäviä puomeja, lämmitettäviä lapoja, ennustemenetelmiä sekä puiston alueelle asennettavia varoitusjärjestelmiä. Monesti varoitusjärjestelmät on toteutettu varoituskyltein, joissa on vilkkuvalot. 

Vilkkuvalojärjestelmille ohjaussignaalit ja käyttöenergia tuodaan yleensä kaapeloituina joko turbiineista tai sähköasemilta. Tunnetusti kaapelointi on kallista ja aikaa vievää.

Emtelen ratkaisu

Emtele on kehittänyt vilkkuvaloksi ratkaisun, joka on nykyaikainen, ekologinen, kustannustehokas sekä nopeasti käyttöönotettava. Ratkaisu on täysin langaton, ja valojen ohjaus on toteutettu paikallisesti puistoon asennettavilla radiolinkeillä, joihin on lisäksi mahdollista lisätä pakko-ohjausmahdollisuus LTE-mobiililaitteita käyttäen. Ohjaussignaaliksi riittää voimalan automaatiolaitteista tai jäätävyyssensoreista saatava kärkitieto. 

Järjestelmä koostuu “Master”-ohjausyksiköstä ja “Slave”-asemasta. Järjestelmä on skaalautuva, ja tukee myös usean ohjausyksikön mahdollisuutta ja rajatonta Slave-asemien määrää. Järjestelmän toiminta ja hälytyslogiikka ovat konfiguroitavissa.

Vaikka Polar Alarm järjestelmä on ensisijaisesti suunniteltu tuulipuiston jäätävyysvaarasta hälyttämiseen, soveltuu se myös laajemminkin muuhun paikallisiin hälytysten siirtoihin. Vilkkuvalojen lisäksi toiminnallisuutta voidaan lisätä erillaisilla aktuaattoreilla, sireeneillä jne.

Haluatko keskustella matalalla kynnyksellä FPA-ratkaisusta enemmän?

Emtelen Fieldcom Polar Alarm (FPA)-ratkaisu on täysin langaton, ja valojen ohjaus on toteutettu paikallisesti puistoon asennettavilla radiolinkeillä, joihin on lisäksi mahdollista lisätä pakko-ohjausmahdollisuus LTE-mobiililaitteita käyttäen.

Lisätietoja:

Ville Sallinen
Senior Business Development Director
ville.sallinen@emtele.com
+358 40 744 8731