Emtele on nyt Emtele Automation – Emtele is now Emtele Automation

Sähkönjakeluverkkojen kehittäminen on kriittinen askel kohti vihreää siirtymää

Euroopan unioni on asettanut energiavarmuuden asialistansa kärkeen. Samalla uusiutuvien energian käyttöä halutaan tuntuvasti lisätä. EU:n komissio on asettanut uudeksi tavoitteeksi, että uusiutuvan energian osuutta kasvatettaisiin 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa on yksi maailman edistyneimmistä ja luotettavimmista sähköverkoista, mutta muuttuva maailma vaatii kansalliselta verkolta yhä suurempaa kapasiteettia. Suomessa kapasiteetista onkin jo varoitellut kantaverkkoyhtiö Fingrid. Sen mukaan Suomen länsirannikolle on tulossa niin paljon uutta tuulivoimaa, että verkkojen kantokyky ei pysy perässä, vaikka niihin onkin jo investoitu.

Tässä uudistamisprojektissa Suomi ei voi vain odotella muita maaliviivalla, koska emme ole siellä itsekään.

Fingrid onkin arvioinut kantaverkon investointitarpeen olevan noin 4 miljardia vuosina 2024–2033. Kantaverkkoyhtiö nosti arviotaan tänä vuonna miljardilla viimevuotisesta. Samalla, kun kaupungeissa kulutetaan sähköä, tuotanto siirtyy yhä enemmän haja-asutusalueiden voimaloihin, joissa verkkoja joutuu usein vahvistamaan.

Markkinoille tuleva uusiutuva energia on sääherkkää. Välillä sitä on paljon ja välillä taas vähän. Uusiutuva energia tarvitseekin tuekseen säätövoimaa, joka pitää tuotetun ja kulutetun sähkön määrän verkossa tasapainossa. Säätövoimaa on Euroopassa perinteisesti tuotettu fossiilisen energian avulla. Suomessa on pystytty säätövoimana hyödyntämään myös vesivoimaa. Kun kaasuvoimaloiden ovelle laitetaan lappu luukulle, joustavuutta järjestelmään on haettava muualta – esimerkiksi kuluttajilta ja muilta sähkönkäyttäjiltä sekä hajatuista energiaresursseista tai -varastoista.

Sähkönjakeluverkkojen kehittäminen on tärkeää monista syistä, jotka liittyvät tehokkuuteen, kestävyyteen, luotettavuuteen ja ympäristövaikutuksiin.

Aurinko- ja tuulienergiaan ollaan investoimassa yhä laajemmin. Vaihtuva tuotanto haastaa kehittämään tapoja varastoida energiaa.

Sähkönjakeluverkkojen kehittäminen on tärkeää monista syistä. Suomi voi olla energiamurroksen voittaja, jos pidämme energiaverkoista huolta.

Aurinko- ja tuulivoiman voimakas lisääminen tuo monien etujen lisäksi myös haasteita sähköenergiajärjestelmän hallintaan. Tilanteessa, jossa sekä tuotanto että kulutus vaihtelevat ohjaamattomasti, on sähköjärjestelmän tehotasapainon hallinta aiempaa vaikeampaa. Energian kysyntä sekä uusiutuvan energian saatavuus ja toimintavarmuus on yhdistettävä. Siksi on investoitava energiavarastoihin.

Jotta sähköjärjestelmän tehotasapainoa voidaan ylläpitää jatkossakin, tarvitaan myös sähkönkulutuksen ohjausta eli kysyntäjoustoa. Kysyntäjousto tarkoittaa sähkönkäytön rajoittamista ja käytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan. Sähkön varastointi ja kuormien reagointi muuttuvissa tilanteissa ovat keinoja, joilla tehotasapaino voidaan hoitaa myös tilanteessa, kun ei paista eikä tuule tai ilma muuttuu hyvin nopeasti.

Emtele on verkostoautomaation asiantuntija. Kehittämämme Fiksu verkko™ muuttaa käsitykset, kuinka sähkönjakelussa tarvittavaa teknologiaa kannattaa rakentaa ja hallita.
Emtelen alan paras osaaminen on nyt ostettavissa luotettavana, kehittyvänä ja skaalautuvana palveluna.

Haluatko keskustella matalalla kynnyksellä paremmista uusiutuvan energian tietoliikennepalveluista?

Emtele FieldCom on ratkaisu, joka on suunniteltu kriittisiin yhteyksiin. FieldCom- tietoliikenneratkaisussa yhdistyvät kommunikaatiojärjestelmän toimivuus ja huippuluokan tietoturvallisuus. Näin voimalaitokset, sähkö- ja erotinasemat, muuntamot ja muut sähköverkon kriittiset laitteet ovat luotettavasti yhteydessä valvomoon/käyttökeskukseen ja omiin hallintasovelluksiin.

Lisätietoja:

Joonas Koivuniemi
CEO
joonas.koivuniemi@emtele.com
+358401421123