Emtele on nyt Emtele Automation – Emtele is now Emtele Automation
Wind energy plant near Parndorf, wind turbine, high tension cables

Emtele Oy jatkaa kriittisen infrastruktuurin palvelua uudella pitkäaikaisella jatkosopimuksella Helen Sähköverkko Oy:n kanssa

Emtele Oy ja Helen Sähköverkko Oy ovat solmineet ensimmäisen muuntamoautomaatioon liittyvän pitkäaikaisen elinkaaripalvelusopimuksen ”avaimet käteen” –periaatteella 2014. Nyt 2020 tehty jatkosopimus kattaa kaukokäyttö- ja mittaustoiminnallisuuden toimittamisen 15 vuoden valvonnalla ja ylläpidolla 150:lle muuntamolle. Toiminnallisuus sisältää muuntamokohteiden erotinohjaukset, tilatietojen, mittausten ja hälytysten välittämisen eri järjestelmiin sekä tarvittavat mittarit, anturit ja tietoliikenteen. Aiempaa konseptia on täydennetty Emtelen kehittämällä ja patentoimalla maa- ja oikosulkuindikointiratkaisulla (VIKE pat.).

Helen Sähköverkko Oy parantaa yhdessä Emtelen kanssa edelleen jo nyt huipputasolla olevaa sähkönjakelun keskeytymättömyyttä. Helen Sähköverkko on edelläkävijä ja pioneeri muuntamoautomaatiossa, jonka merkitys jakeluverkon hallinnassa kasvaa, kun halutaan oleellisesti lyhentää sähkökatkoja ja parantaa kustannustehokkuutta. Helen Sähköverkko onkin jo saavuttanut merkittäviltä osin Emtelen toimittamaan muuntamoautomaatioon perustuen johtavan aseman maailman sähköverkkojen käytettävyydessä. Muuntamoautomaatio yhdessä maasulkuvirran kompensoinnin kanssa ovat mahdollistaneet 50 % vähennyksen jakelun keskeytyksiin. Helen Sähköverkon sähkönjakelun keskeytysten keskimääräinen kesto minuuteissa asiakasta kohti on ollut keskimäärin vain 3 min, viime vuonna vain 1,5 min. Samaan aikaan on saavutettu EU:n pääkaupunkeihin verrattuna alhaisimmat asiakastariffit.

”Emtelen valintaan toimittajaksi vaikuttivat Emtelen kyky toimittaa tarjouskilpailussa vaadittu pitkäaikainen kokonaispalvelu sekä palvelun elinkaarikustannukset. Kansainvälisestikin arvioiden Emtelen innovatiivinen ja edistyksellinen kokonaispalvelumalli sopivat hyvin Helen Sähköverkon strategiaan. Haluamme hankkia kumppaneiltamme toimivia kokonaisuuksia sen sijaan, että hankkisimme yksittäisiä laitteita ja tietojärjestelmiä. Tavoitteenamme on pienentää riskejä, jotka syntyisivät monien toimittajien teknologioiden yhteensovittamisessa”, toteaa Helen Sähköverkon toimitusjohtaja Markus Lehtonen. ”Tavoitteenamme on olla toimialan suunnannäyttäjä.”

Helen Sähköverkko Oy

Helen Sähköverkko Oy toimii jakeluverkon haltijana Helsingissä. Yhtiö on Helsingin kaupungin omistaman Helenin (entinen Helsingin Energia) tytäryhtiö. Helen Sähköverkon tehtävänä on hoitaa sähköverkkotoimintaa sekä tuottaa sähkön siirto- ja jakelupalveluja toimialueellaan. Asiakkaita Helen Sähköverkolla on noin 400 000. Vuosittainen sähkönkulutus toimialueella on noin 4 600 GWh. Yhtiössä työskentelee noin 100 henkeä.

Emtele

Emtele on innovatiivisiin teollisen Internetin palveluihin keskittyvä yritys. Emtelen tietoliikenneratkaisuilla voidaan monitoroida koneita, laitteita ja kriittisen infrastruktuurin kohteita. Yhdessä partneriekosysteemin ja johtavien energia-alan asiakkaiden kanssa Emtele on toimittanut ensimmäisenä palveluna FieldCom-konseptin, joka mahdollistaa älykkään sähköverkon kaukokäytön. Nyt Emtele kehittää teollisen internetin analyysipalveluja. Teollista internettiä hyödyntäen on mahdollista saavuttaa täysin häiriötön toiminnallisuus ja samalla huippuunsa kehitetty tuottavuus.

Emtele on yksityisomisteinen osakeyhtiö. Emtele on kansainvälistymässä ja on avannut uusia markkinoita Euroopan eri maissa yhteistyössä globaalien ja paikallisten yritysten kanssa. Emtelen kehittämä vikaindikointi kasvattaa myyntiä nopeasti IVY maissa ja Intiassa. Lisäinformaatiota: www.emtele.com.

Lisätietoja:
Joni Ekholm, Emtele Oy
puhelin +358 40 508 7308, sähköposti Joni.Ekholm@emtele.com

Mika Loukkalahti, Helen Sähköverkko Oy
puhelin +358 50 559 2940, sähköposti mika.loukkalahti@helen.fi