Emtele on nyt Emtele Automation – Emtele is now Emtele Automation
Lähde Exilion

Tuulesta voimaa: Emtele Automationin tehokkaat tietoliikenneyhteydet tukevat Exilion Tuulen uusiutuvan energian tuotantoa 

Exilion Tuulella on merkittävä rooli Suomen omavaraisen energiainfrastruktuurin kasvattamisessa. Yhtiöllä on tällä hetkellä kolmetoista tuulipuistoa ja 380 MW:n edestä toiminnassa olevaa puhdasta tuulivoimakapasiteettia, joka vastaa noin kuutta prosenttia koko Suomen kapasiteetista. Trendi on kasvusuuntainen ja vuonna 2024 kahta uutta puistoa rakennetaan parhaillaan.

Vuonna 2019 perustetun, kotimaisen toimijan yhtiömiehiä ovat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Valtion Eläkerahasto. Exilion haluaa edistää toiminnallaan hiilineutraaliutta ja yhteiskunnan vihreää siirtymää.Taloudellisista tavoitteista voidaan mainita mahdollisimman tasainen, matalariskinen tuotto suomalaisten eläkkeille.

Exilion Tuulen Investment Manager Pasi Valasjärvi vastaa uusiutuvan energian tuotannosta. Valasjärvi kertoo yhteistyön alkaneen 2019, kun Exilionille siirtyi tuulipuisto Luhangasta, joihin Emtele oli rakentanut yhteydet. Osassa puistoja tietoliikenneyhteydet oli kuitenkin myös muualta, eikä yhteyksiä haluttu riskeerata oston yhteydessä.

“Päätimme kuitenkin, että tulevaisuudessa haluamme pitää yhteydet meidän omassa hallinnassa, ja Emtele Automation valikoitui kumppaniksi kyselemisen ja benchmarkkauksen kautta”, Valasjärvi kertoo. 

Valttikortteina kommunikaatio, kotimaisuus ja ketteryys 

Kun asiat toimivat, jatkuvaa yhteydenpitoa ei alun jälkeen tarvita tuulipuiston ja tietoliikennetoimijan välillä. Valasjärvi kertoo sopivansa Rauhamäen kanssa käynneistä noin vuosittain, tai laitteen ollessa huollon tarpeessa. Laadullista kommunikaatiota on silti jatkuvasti, yhteys Emteleen on helppo saada ja pitkät sopimukset tuovat turvaa molemmille. 

Oman kokemuksensa mukaan Valasjärvi voisi suositella Emteleä myös muille alan toimijoille. Nopeat toimitusajat ovat yksi ratkaiseva tekijä. Pienenä kotimaisena toimijana Emtele Automation on ketterästi pystynyt vastaamaan pyyntöihin. Suuremman toimijan kanssa prosessi voisi olla huomattavasti jäykempi, joka ei taas palvele joustavaa tarvetta varsinkaan, jos myöhemmin esiintyy muutostarpeita.

“Emtele on kyllä hoitanut tonttinsa niinkuin pitääkin”, Valasjärvi summaa.  

Toimijoiden tulevaisuus näyttää valoisalta yhdessä ja erikseen. Vihreä siirtymä ei jää kiinni ainakaan näistä suomalaisyhtiöistä. Emtele Automation tulee operoimaan myös rakentuvissa kohteissa, ja projektina on siirtää myös paletista puuttuvia puistoja saman hallinnan alle.  

“Kyllä meillä tässä hommaa riittää”.  

Lisätietoja / Emtele Automation Oy 
Kai Rauhamäki, Operations Director  
kai.rauhamaki(a)emtele.com

Kuva: Exilion