Emtele on nyt Emtele Automation – Emtele is now Emtele Automation
Wind energy plant near Parndorf, wind turbine, high tension cables

Emtele Oy jatkaa kriittisen infrastruktuurin palvelua uudella sopimuksella Helen Oy:n kanssa

Emtele Oy ja Helen Oy ovat solmineet kentän tietoliikenteen ICT-palvelusopimuksen koskien konsernin eri liiketoimintojen mittaus- ja ohjausyhteyksiä.

Helenin liiketoiminta koostuu sähkön, kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannosta, jakelusta ja myynnistä sekä uuden energia-aikakauden palveluiden kehittämisestä ja myynnistä. Liiketoiminnan mahdollistajana Helenillä on prosessi- ja automaatiojärjestelmiä, joiden avulla valvotaan ja ohjataan tuotantoa sekä jakelua. Helenillä on tarve toteuttaa ohjaus- ja valvontayhteydet tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Emtele toimittaa uudella sopimuksella Helenille tuotannon mittaukseen ja ohjaukseen soveltuvaa langatonta ja tietoturvallista yhteyspalvelua, tarvittavia kenttälaitteita sekä niiden hallintaa.

”Emtelen valintaan toimittajaksi vaikuttivat hyvät kokemukset Emtelen Helen Sähköverkko Oy:lle tekemistä muuntamoautomaatiotoimituksista sekä kyky toimittaa vaadittu pitkäaikainen kokonaispalvelu, toiminnallisuus- ja palvelukonsepti. Kansainvälisestikin arvioiden Emtelen Oy:n innovatiivinen ja edistyksellinen kokonaispalvelumalli sopivat hyvin Helen Oy:n strategiaan. Haluamme hankkia kumppaneiltamme toimivia kokonaisuuksia, yhdistelemällä toimivia vakioituja ratkaisuja sen sijaan, että hankkisimme räätälöityjä laitteita ja tietojärjestelmiä. Tavoitteenamme on pienentää riskejä, jotka syntyisivät monien toimittajien teknologioiden yhteensovittamisessa”, toteaa Tuomas Teuri Helen Oy:n Digitaaliset ratkaisut liiketoiminnan johtaja”

Helen Oy

Helen Oy tarjoaa helpompaa ja mutkattomampaa arkea yli 55 000 asiakkaalle Suomessa. Lämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi tarjoamme ratkaisuja alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen liikenteeseen. Kehitämme fiksumpaa hiilineutraalia energiajärjestelmää, jonka avulla jokainen voi tuottaa, käyttää ja säästää energiaa ympäristöä kunnioittaen. Tavoitteemme on saavuttaa energiantuotannossamme sataprosenttinen hiilineutraalius 2035. Yhdistetään voimat ja tehdään uuden energia-aikakauden mahdollisuuksista totta.

Emtele Oy

Emtele Oy on innovatiivisiin teollisen Internetin palveluihin keskittyvä yritys. Emtelen tietoliikenneratkaisuilla voidaan monitoroida koneita, laitteita ja kriittisen infrastruktuurin kohteita. Yhdessä partneriekosysteemin ja johtavien energia-alan asiakkaiden kanssa Emtele on toimittanut ensimmäisenä palveluna FieldCom-konseptin, joka mahdollistaa muun muassa älykkään sähköverkon kaukokäytön. Nyt Emtele kehittää teollisen internetin analyysipalveluja. Teollista internettiä hyödyntäen on mahdollista saavuttaa täysin häiriötön toiminnallisuus ja samalla huippuunsa kehitetty tuottavuus.

Emtele on yksityisomisteinen osakeyhtiö. Emtele on kansainvälistymässä ja on avannut uusia markkinoita Euroopan eri maissa yhteistyössä globaalien ja paikallisten yritysten kanssa. Emtelen kehittämä vikaindikointi kasvattaa myyntiä nopeasti IVY maissa ja Intiassa. Lisäinformaatiota: www.emtele.com

Lisätietoja:
Joni Ekholm, Emtele Oy
puhelin +358 405087308, sähköposti Joni.Ekholm@emtele.com

Tuomas Teuri, Helen Oy
puhelin +358 407549507, sähköposti tuomas.teuri@helen.fi