Emtele on nyt Emtele Automation – Emtele is now Emtele Automation
Wind energy plant near Parndorf, wind turbine, high tension cables

Helen Sähköverkko Oy ja Emtele Oy jatkavat yhteistyössä Helsingin sähkönjakelun parantamista

(Kuvassa Hannu Martikainen, toimitusjohtaja Emtele Oy, Jouni Lehtinen, asiakkuushallinnan johtaja Helen Sähköverkko Oy ja Osmo Siirto, jakeluverkon johtaja Helen Sähköverkko Oy)

18.1.2017 Emtele Oy ja Helen Sähköverkko Oy solmivat vuonna 2014 muuntamoautomaatioon liittyvän pitkäaikaisen elinkaaripalvelusopimuksen ”avaimet käteen” –periaatteella kattaen kaukokäyttö- ja mittaustoiminnallisuuden asentamisen ja ylläpidon 200:lle muuntamolle. Hyvin sujunut yhteistyö ja Helen Sähköverkon toimituksesta saamat hyödyt sekä saavutettu korkea palvelutaso johtivat 150 muuntamon sopimusoption käyttämiseen. Helen Sähköverkon Emtele Oy:ltä hankkima kokonaispalvelu sisältää muuntamokohteiden kaukokäyttöiset erotinohjaukset sekä tilatietojen, mittausten ja hälytysten välittämisen eri järjestelmiin. Tähän kokonaispalveluun tarvittavat laitteet sisältyvät myös toimitukseen.

Emtele Oy:n toimittamalla palvelulla Helen Sähköverkko on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta ja laatua sähköverkon automaatiota ja valvontaa laajentamalla. Helen Sähköverkko on edelläkävijä muuntamoautomaatiossa, jonka merkitys jakeluverkon hallinnassa kasvaa, kun halutaan oleellisesti lyhentää sähkökatkoja. Muuntamoautomaation avulla vikapaikka voidaan erottaa ja sähköt palauttaa suurimmalle osalle asiakkaista hyvinkin nopeasti. Helen Sähköverkon muuntamoautomaatiomalli on saanut paljon myös kansainvälistä huomiota.

Kansainvälisesti arvioiden Emtele Oy:n kokonaispalvelumalli on edistyksellinen verrattuna perinteiseen laitekauppaan, jossa asiakkaan hankintaprosessit voivat olla monimutkaisia ja teknologiariskit suuret”, toteaa Osmo Siirto, jakeluverkon johtaja Helen Sähköverkosta. ”Tavoitteenamme on olla toimialan suunnannäyttäjä.

Helen Sähköverkko Oy
Helen Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta Helsingin alueella. Yhtiö on osa Helsingin kaupungin omistamaa Helen-konsernia. Sähköverkkopalvelullamme on hyvä hintalaatu suhde ja sähkönjakelun toimitusvarmuus Helsingissä on kansainvälisestikin erittäin hyvä. Asiakkaita Helen Sähköverkolla on noin 375 000. Yhtiössä työskentelee noin 100 henkeä.

Lisätietoja:

Aki Hämäläinen, Helen Sähköverkko Oy
puhelin 050 502 1334
sähköposti aki.hamalainen(at)helen.fi

Joni Ekholm, Emtele Oy
puhelin 040 508 7308
sähköposti joni.ekholm(at)emtele.com