Emtele on nyt Emtele Automation – Emtele is now Emtele Automation

Turku Energia ottaa käyttöön Emtelen vianilmaisupalvelun

Turku Energia Sähköverkot Oy ja Emtele Oy laajentavat yhteistyötä jakeluverkkoautomaatiossa

Turku Energia Sähköverot Oy (TESV) lisäsi jakeluverkkonsa kauko-ohjausta ja valvontaa Emtele Oy:ltä vuonna 2015 hankkimallaan kokonaispalvelulla. Elinkaarivastuumallin mukaisella kokonaispalvelulla TESV on pystynyt pienentämään huolto- ja viankorjausaikoja sekä sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

Yhteistyötä jatketaan seuraavaksi myös muuntamoiden etäluettavalla vianilmaisun palvelulla, joka perustuu uudentyyppiseen vikailmaisimeen, Emtele Vikeen. Emtele Oy:n vianilmaisupalvelun lähtökohtina ovat korkea käytettävyys, helppo asennettavuus ja operointi, ylläpidettävyys sekä asiakkaiden kokemien käyttökeskeytysten minimointi. Koska markkinoilla ei ollut tähän tarkoitukseen riittävän luotettavaa ja kustannustehokasta suurten volyymien ratkaisua, Emtele Oy on kehittänyt innovatiivisen vianilmaisun kokonaiskonseptin asiakastarpeen lähtökohdista yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa.

Vianilmaisupalvelu tuottaa suunnattua tietoa keskijänniteverkossa esiintyvistä vioista, kuten oikosulusta ja pysyvistä sekä katkeilevista maasuluista. Järjestelmän avulla on myös mahdollista mitata kuormavirrat ja -tehot. Vianilmaisun kokonaispalvelun avulla TESV voi edelleen pienentää viankorjausaikoja ja keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

Halusimme jatkaa hyvin sujunutta yhteistyötä Emtele Oy:n kanssa laajentamalla kentän tietoliikenteen sopimusta vianilmaisua koskevalla palvelusopimuksella. Olemme kokeneet, että tällainen Emtele Oy:n kokonaispalvelumalli tehostaa toimintaamme jakeluverkon automaatiossa ja mahdollistaa korkeiden tavoitteiden saavuttamisen ilman, että siihen sitoutuu meiltä suuria henkilöresursseja”, toteaa käytön ryhmäpäällikkö Antti Nieminen TESV:ltä.

Lisätietoja:

Antti Nieminen, Turku Energia Sähköverkot Oy

puhelin +358 505573132

sähköposti antti.nieminen@turkuenergia.fi

Ville Sallinen, Emtele Oy
puhelin +358 40 7448731
sähköposti ville.sallinen@emtele.com

Turku Energia Sähköverkot Oy on osa Turku Energia –konsernia. Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 239,6 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 287. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaan kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen. Turku Energia on myös mukana kehittämässä sähköistä liikennettä Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on ”Olemme lähellä, näemme kauas”.  www.turkuenergia.fi

Emtele Oy on innovatiivisiin teollisen Internetin ja kriittisen kommunikaation ratkaisuihin keskittyvä nopeasti kasvava yritys. Emtelen tietoliikenneratkaisuilla voidaan monitoroida koneita, laitteita ja kriittisen infrastruktuurin kohteita sekä kerätä ja analysoida toimintakriittistä dataa. Yhdessä partneriekosysteemin ja johtavien energia-alan asiakkaiden kanssa Emtele on ottanut käyttöön FieldCom-konseptin, joka mahdollistaa älykkään sähköverkon kaukokäytön. Emtele kehittää uusia ratkaisuja hyödyntäen käyttöönotettua varmatoimista ja turvattua tietoliikenneverkkoa.

Yhtenä  ratkaisuna Emtele on tuonut markkinoille patentoidusta vikaindikaattorilaitteesta sekä ajankohtaisesta kenttädata-analyysiä tuottavasta palvelusta rakentuvan vikaindikointiratkaisun. Tämän merkitys korostuu verkkoyhtiöiden maakaapelointiasteen kasvaessa. Uudet palvelut mahdollistavat esim. sähköasemien automaattisen valvonnan ja turvallisuuden. Emtele on kansainvälistymässä ja avaamassa uusia markkinoita Euroopan eri maissa yhteistyössä globaalien ja paikallisten yritysten kanssa. www.emtele.com.