Uutiset

Emtelelle myönnetty ISO9001: 2015 ja ISO27001: 2013 -sertifikaatit

Emtelen toiminnan laatu sekä liiketoiminnan harjoittaminen sähköverkkoyhtiöiden ja kriittisen kommunikaation luottokumppanina on saanut vahvistuksen, kun yritykselle myönnettiin ISO9001: 2015 ja ISO27001: 2013 -sertifikaatit kesäkuussa 2019. Laatuun panostaminen sekä toiminnan järjestelmällisyys ja kriittisen tiedon turvaaminen ovat Emtelelle ydinarvoja, joihin yritys tulee panostamaan jatkossakin. Pitkäaikaiset yhteistyökumppanuudet paitsi asiakkaidemme myös toimituspartneriverkostomme kanssa edellyttävät meiltä laadukkaiden tiedonhallinta-, johtamis- ja …

Emtelelle myönnetty ISO9001: 2015 ja ISO27001: 2013 -sertifikaatit Lue lisää »

Helen Sähköverkko Oy ja Emtele Oy jatkavat yhteistyössä Helsingin sähkönjakelun parantamista

18.1.2017 Emtele Oy ja Helen Sähköverkko Oy solmivat vuonna 2014 muuntamoautomaatioon liittyvän pitkäaikaisen elinkaaripalvelusopimuksen ”avaimet käteen” –periaatteella kattaen kaukokäyttö- ja mittaustoiminnallisuuden asentamisen ja ylläpidon 200:lle muuntamolle. Hyvin sujunut yhteistyö ja Helen Sähköverkon toimituksesta saamat hyödyt sekä saavutettu korkea palvelutaso johtivat 150 muuntamon sopimusoption käyttämiseen. Helen Sähköverkon Emtele Oy:ltä hankkima kokonaispalvelu sisältää muuntamokohteiden kaukokäyttöiset erotinohjaukset sekä …

Helen Sähköverkko Oy ja Emtele Oy jatkavat yhteistyössä Helsingin sähkönjakelun parantamista Lue lisää »

Turku Energia ottaa käyttöön Emtelen vianilmaisupalvelun

Turku Energia Sähköverkot Oy ja Emtele Oy laajentavat yhteistyötä jakeluverkkoautomaatiossa Turku Energia Sähköverot Oy (TESV) lisäsi jakeluverkkonsa kauko-ohjausta ja valvontaa Emtele Oy:ltä vuonna 2015 hankkimallaan kokonaispalvelulla. Elinkaarivastuumallin mukaisella kokonaispalvelulla TESV on pystynyt pienentämään huolto- ja viankorjausaikoja sekä sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa. Yhteistyötä jatketaan seuraavaksi myös muuntamoiden etäluettavalla vianilmaisun palvelulla, joka perustuu uudentyyppiseen vikailmaisimeen, Emtele Vikeen. …

Turku Energia ottaa käyttöön Emtelen vianilmaisupalvelun Lue lisää »

Vantaan Energia Sähköverkot Oy rakentaa muuntamoautomaatiota Emtele Oy:n kanssa

Vantaan Energia Sähköverkot Oy parantaa sähkönjakeluvarmuuttaan lisäämällä keskijänniteverkon monitorointia ja hallintaa Emtele Oy:n palveluun perustuvalla muuntamoautomaatioratkaisulla. Osapuolet allekirjoittivat pitkäaikaisen sopimuksen Emtele Oy:n muuntamoautomaatiopalvelusta koskien kaupunkiverkon toimintavarmuuden kannalta keskeisiä ja kriittisiä muuntamoita. Vantaa Energia Sähköverkot Oy haki jakeluverkkoautomaatioprojektiin suoraviivaista ja kustannustehokasta avaimet käteen –ratkaisua, joka sopii mahdollisimman hyvin jo olemassa olevaan laitekantaan. Toimittajaksi yhtiö valitsi Emtele …

Vantaan Energia Sähköverkot Oy rakentaa muuntamoautomaatiota Emtele Oy:n kanssa Lue lisää »